# 35 ஒரு காதல் தேவதை பூமியில் வந்தாள் - இதய தாமரை

படம்: இதய தாமரை
இசை: சங்கர்-கணேஷ்
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & சித்ரா

: ஒரு காதல் தேவதை பூமியில் வந்தாள்
ஒரு காதல் காவியம் கையோடு தந்தாள்
கள்ளூறும் காலை வேளையில்
பெ: ஒரு காதல் தேவதை பூமியில் வந்தாள்
ஒரு காதல் காவியம் கையோடு தந்தாள்
கள்ளூறும் காலை வேளையில்
: ஒரு காதல் தேவதை பூமியில் வந்தாள்
...

: பூக்களின் கருவறையில் பிறந்தவள் நீயா
பூவுக்கொரு பூஜை செய்யப் பிறந்தவன் நானில்லையா
பெ: இதயத்தின் தாமரையில் இருப்பது நீயா
தாமரைக்குள் வீடு கட்டித் தந்தவள் நானில்லையா
: ஓடோடி வந்ததால் உள்மூச்சு வாங்குது
பெ: உன் மூச்சிலல்லவா என் மூச்சும் உள்ளது
: ஒன்றானது

பெ: ஒரு காதல் தேவதை பூமியில் வந்தாள்
: ஒரு காதல் காவியம் கையோடு தந்தாள்
பெ: கள்ளூறும் காலை வேளையில்
ஒரு காதல் தேவதை பூமியில் வந்தாள்
...

பெ: யாருக்கு யாருறவு யாரறிவாரோ
என் பெயரில் உன் பெயரை இயற்கையும் எழுதியதோ
: பொன்மகள் மூச்சுவிட்டால் பூ மலராதோ
பூமகளின் வாய்மொழியே பூஜைக்கு வேதங்களோ
பெ: கல்லூரி வாழ்க்கையில் காதல் ஏன் வந்தது
: ஆகாயம் எங்கிலும் நீலம் யார் தந்தது
பெ: இயல்பானது

: ஒரு காதல் தேவதை பூமியில் வந்தாள்
பெ: ஒரு காதல் காவியம் கையோடு தந்தாள்
: கள்ளூறும் காலை வேளையில்
பெ: லல லால லாலலா லாலல லாலா
லல லால லாலலா லாலல லாலா
...