#120 நீர்வீழ்ச்சி தீ மூட்டுதே - கண்ணே கலைமானே

படம்: கண்ணே கலைமானே
இசை: இளையராஜா
எழுதியவர்: அறிவுமதி
பாடியவர்: எஸ்.ஜானகி

லலாலா லலாலலா.. லாலாலா லலாலலா..
லலாலா லலால லலலல.. லலலா லாலாலலா..
நீர்வீழ்ச்சி தீ மூட்டுதே.. தீ கூட குளிர் காயுதே
நீர்வீழ்ச்சி தீ மூட்டுதே.. தீ கூட குளிர் காயுதே
ஆண் பார்வை மின்சாரம் சிந்திட.. பெண் தேகம் சிலிர்க்கின்றதே
ஆண் பார்வை மின்சாரம் சிந்திட.. பெண் தேகம் சிலிர்க்கின்றதே
நீர்வீழ்ச்சி தீ மூட்டுதே.. தீ கூட குளிர் காயுதே
நீர்வீழ்ச்சி தீ மூட்டுதே.. தீ கூட குளிர் காயுதே
...

லாலாலா.. லா.. லாலா..
ஆ.. லாலாலாலா.. ஆஆஆஆ ஆஆஆ.. லாலா..
...

தெம்மாங்கு மழை வந்து பெய்யுது.. தேன்சிட்டு நனைகின்றது
கண்மீன்கள் கரை வந்து கொஞ்சுது.. மீன்கொத்தி மிரள்கின்றது
தண்ணீரின் சங்கீதக் கொலுசுகள் மலைவாழைக் கனவோடு அணிய
இளங்காலை ஒளித்தூறல் கசிந்திட.. முடி நெளிகள் பொன்சூடி மகிழ
இமையாலே.. இதழாலே.. விரலாலே.. இரவாலே...
அங்கங்கள் சிருங்கார ஓடைகள்
அணை மீற விடை சொல்லும் ஆடைகள்

நீர்வீழ்ச்சி தீ மூட்டுதே.. தீ கூட குளிர் காயுதே
ஆண் பார்வை மின்சாரம் சிந்திட.. பெண் தேகம் சிலிர்க்கின்றதே
நீர்வீழ்ச்சி தீ மூட்டுதே.. தீ கூட குளிர் காயுதே
...

பொன்னந்தி இருள் வாரி முடியுது.. மோகப்பூ குவிகின்றது
கண்ணங்கே இமை மீறி நுழையுது.. காதல் பூ மலர்கின்றது
குறும்பொன்று இமை சேரும் பொழுதினில் முள்ளென்று துடிக்கின்ற மனசு
மழை வில்லில் கயிராடும் நினைவினில் மனம் துள்ள உயிராடும் உறவு
பொன்னூஞ்சல்.. பூவூஞ்சல்.. அம்மம்மா.. இது காதல்
அணுவெங்கும் கார்காலம் வளருது
பல நூறு தீபங்கள் மலருது

நீர்வீழ்ச்சி தீ மூட்டுதே.. தீ கூட குளிர் காயுதே
ஆண் பார்வை மின்சாரம் சிந்திட.. பெண் தேகம் சிலிர்க்கின்றதே
லாலா லலலல லலலல லலலல..
லாலா லலலல லலலல லா..
லலலல லலலல லலலல லலலல
லலலல லலலல லலலல லா..
லல்ல லலலல லலலல லலலல..
லல்ல லலலல லலலல லா..
...