#305 எந்தப் பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று - கேப்டன் மகள்

பாட்டுத் தலைவனுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்!doasembahros
படம்: கேப்டன் மகள்
இசை: ஹம்சலேகா
எழுதியவர்: வைரமுத்து
பாடியவர்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்


எந்தப் பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ.. அது ஏதோ.. அடி.. ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது
அதை அறியாமல் விட மாட்டேன்
அதுவரை உன்னைத் தொட மாட்டேன்
எந்தப் பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ.. அது ஏதோ.. அடி.. ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது
அதை அறியாமல் விட மாட்டேன்
அதுவரை உன்னைத் தொட மாட்டேன்
எந்தப் பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ.. அது ஏதோ.. அடி.. ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது
...

கூந்தல் முடிகள் நெற்றிப் பரப்பில்
கோலம் போடுதே அதுவா.. கோலம் போடுதே அதுவா
சிரிக்கும்போது கண்ணில் மின்னல்
தெரித்து ஓடுதே அதுவா.. தெரித்து ஓடுதே அதுவா
மூக்கின் மேலே மூக்குத்தி போலே மச்சம் உள்ளதே
அதுவா.. அதுவா.. அதுவா
கழுத்தின் கீழே கவிதைகள் ரெண்டு மிச்சம் உள்ளதே
அதுவா.. அதுவா.. அதுவா
அதை அறியாமல் விட மாட்டேன்
அதுவரை உன்னைத் தொட மாட்டேன்

எந்தப் பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ.. அது ஏதோ.. அடி.. ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது
...

முல்லை நிறத்துப் பற்களில் ஒன்று
தள்ளி உள்ளதே அதுவா.. தள்ளி உள்ளதே அதுவா
சங்கு கழுத்தைப் பாசி மணிகள்
தடவுகின்றதே அதுவா.. தடவுகின்றதே அதுவா
ஒவ்வொரு வாக்கியம் முடியும்போதும் புன்னகை செய்வாய்
அதுவா.. அதுவா.. அதுவா
ஓரிரு வார்த்தை தப்பாய்ப் போனால் உதடு கடிப்பாய்
அதுவா.. அதுவா.. அதுவா
அதை அறியாமல் விட மாட்டேன்
அதுவரை உன்னைத் தொட மாட்டேன்

எந்தப் பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று ihikhik 
ஏதோ.. அது ஏதோ.. அடி.. ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது
அதை அறியாமல் விட மாட்டேன்
அதுவரை உன்னைத் தொட மாட்டேன்
எந்தப் பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று
ஏதோ.. அது ஏதோ.. அடி.. ஏதோ உன்னிடம் ihikhik  இருக்கிறது
...