#303 நீலக் குயில்கள் ரெண்டு - விடுதலை

பாட்டுத் தலைவனுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்!doasembahros
படம்: விடுதலை
இசை: சந்திரபோஸ்
பாடியவர்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & சந்திரபோஸ்

ஆ.குழு: ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
ஆ2: ஓஹோஹோ..
ஆ.குழு: ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
ஆ2: ஓஓஓஓ ஓஓஓஓ ஓஓ.. ஓஓஓ ஓஓஓ ஓ..
ஆ.குழு: ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
ஆ2: ஓஓஓ ஓஓஓ ஓ.. ஓஓஓ ஓஓஒ ஓ..
ஆ.குழு: ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
ஆ2: நீலக் குயில்கள் ரெண்டு.. மாலைப் பொழுதில் இன்று
கூவித் திரியும் தாவித் திரியும்.. ஆயிரம் ஆசைகள் கொண்டு
...
ஆ.குழு: ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
ஹொய் ஹொய்யா ஹொய்யா ஹொய் ஹொய்யா
...

: நீலக் குயில்கள் ரெண்டு.. மாலைப் பொழுதில் இன்று
கூவித் திரியும் தாவித் திரியும்.. ஆயிரம் ஆசைகள் கொண்டு.. ஹோய்..
ஆயிரம் ஆசைகள் கொண்டு
நீலக் குயில்கள் ரெண்டு.. மாலைப் பொழுதில் இன்று
கூவித் திரியும் தாவித் திரியும்.. ஆயிரம் ஆசைகள் கொண்டு.. ஹோய்..
ஆயிரம் ஆசைகள் கொண்டு
...

ஆ2: ஓஹோஓ.. ஓஹோஓ..
ஆ.குழு: ஹொய் ஹொய்யா.. ஹொய் ஹொய்யா
ஹொய் ஹொய்யா.. ஹொய் ஹொய்யா
...
: மாலையிட்ட மாமன் கூடப் பொண்ணும் இருக்க
மஞ்ச வெயில் வானம் போலக் கண்ணும் சிரிக்க
நானும் ஒரு மானை எண்ணி நெஞ்சு கொதிக்க
நேரம் வந்து சேரும் என்று ஹா.. காத்துக் கிடக்க
மாலை மயக்கம் காலை வரைக்கும்.. அம்மம்மா.. ஏதோ ஏக்கம்

: நீலக் குயில்கள் ரெண்டு.. மாலைப் பொழுதில் இன்று
கூவித் திரியும் தாவித் திரியும்.. ஆயிரம் ஆசைகள் கொண்டு.. ஹா..
ஆயிரம் ஆசைகள் கொண்டு
...

: நேற்றிரவு தூங்கும்போது நூறு கனவு
நானணைக்க வந்தாள் அந்த ihikhik நீல நிலவு.. ஹா..
கண்விழித்துப் பார்த்தேன் நல்ல காலைப் பொழுது
காணவில்லை நான்தான் கண்ட கன்னியழகு
தேடி எனைத்தான் தேவி வரத்தான் நாளெல்லாம் ஏதோ தாகம்

: நீலக் குயில்கள் ரெண்டு.. மாலைப் பொழுதில் இன்று
கூவித் திரியும் தாவித் திரியும்.. ஆயிரம் ஆசைகள் கொண்டு
ஆயிரம் ஆசைகள் கொண்டு
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment