# 103 Senorita I love you - ஜானி

படம்: ஜானி
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்

Senorita.. I love you.. My sweet heart.. You love me..
Senorita.. I love you.. My sweet heart.. You love me..
அழகோ அழகு.. அதிலோர் உறவு
அருகே இருந்து தவிக்கும் மனது
Senorita.. I love you.. My sweet heart.. You love me..
...

ராகங்கள் பாடுகின்ற நாத வெள்ளங்கள்
நானென்றும் காணுகின்ற பாவை வண்ணங்கள்
ஏஹேஹே.. ஹாஹாஹாஹா..
ராகங்கள் பாடுகின்ற நாத வெள்ளங்கள்
நானென்றும் காணுகின்ற பாவை வண்ணங்கள்
ஆனந்தம் ஒன்றல்ல.. ஆரம்பம் இன்றல்ல
ஏஹேஹே.. எங்கெங்கோ செல்லுதே.. என் நெஞ்சைக் கிள்ளுதே
அங்கே.. அங்கங்கே.. வாவென்னும் அங்கங்கள்

Senorita.. I love you.. My sweet heart.. You love me..
அழகோ அழகு.. அதிலோர் உறவு
அருகே இருந்து தவிக்கும் மனது
...

பூமெத்தை போடுகின்ற வாச புஷ்பங்கள்
பொன் தட்டில் ஆடுகின்ற பூவை எண்ணங்கள்
ஹாஹாஹா.. ஹேஹேஹேஹே..
பூமெத்தை போடுகின்ற வாச புஷ்பங்கள்
பொன் தட்டில் ஆடுகின்ற பூவை எண்ணங்கள்
தூவாதோ வாசங்கள்.. துள்ளாதோ உள்ளங்கள்
ஏஹேஹே.. வானெங்கும் ஊர்வலம்.. வாவென்னும் உன் முகம்
கண்டால் மயக்கம்.. கலந்தால் இனிக்கும்

Senorita.. I love you.. My sweet heart.. You love me..
அழகோ அழகு.. அதிலோர் உறவு
அருகே இருந்து தவிக்கும் மனது
Senorita.. I love you.. My sweet heart.. You love me..
பபாபாபா.. லலாலாலா.. எஹேஹேஹே.. ஜுருருரு..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment