#275 உன்னை எதிர்பார்த்தேன் - வனஜா கிரிஜா

படம்: வனஜா கிரிஜா
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், ஸ்வர்ணலதா & குழுவினர்பெ: ஓ ஓ ஓஓ.. ஓ ஓ ஓ.. ஓ ஓ ஓஓஓ..
...
பெ: உன்னை எதிர்பார்த்தேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
பெ: தென்றலிடம் கேட்டேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
பெ: இன்னும் வரக் காணேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
பெ: தன்னந்தனியானேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
பெ: மன்னவா மன்னவா மன்னவா
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்..
பெ: என் மன்றத்தின் தென்றலாய் இங்கு வா
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்..
பெ: வெண்ணிலவிலே.. ஓ ஓ ஓ ஓ..
உன்னை எதிர்பார்த்தேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
பெ: தென்றலிடம் கேட்டேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
...

பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்.. ம்ம்ம்ம்.. ம் ம்..
ம்ம்ம் ம்.. ம்ம்ம்ம்..
...

பெ: தேரோடும் வீதி தேவன் உந்தன்..
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்..
பெ: தேரோடக் கண்டவுடன் துள்ளுமே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்..
பெ: பூவாடும் சோலை மன்னன் உந்தன்..
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்..
பெ: தோள் மீது ஆட இன்பம் கொள்ளுமே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்..
பெ: பொய்கையெல்லாம் உன்னையெண்ணிக் கண்மயங்கி நின்றதென்னவோ
காதல் மணிமண்டபங்கள் உன் நினைவைத் தந்ததென்னவோ
மன்னவா மன்னவா இங்கு வா
பெ.குழு: ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம் ம்..
பெ: வெண்ணிலவிலே.. ஓ ஓ ஓ ஓ..

பெ: உன்னை எதிர்பார்த்தேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
பெ: தென்றலிடம் கேட்டேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
...

பெ.குழு: ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்.. ம்ம்ம்..
...
: வேய்ங்குழல் போலே கானம் ஒன்று..
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்..
: காற்றோடு வந்ததென்ன நங்கையே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்..
: ஓசையின் வழியே உள்ளம் செல்ல
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்..
: உன் தோற்றம் கண்டதென்ன மங்கையே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்..
: வான்மதியின் வெள்ளியலை வீசும் ஒளி உந்தன் கண்ணிலே
தேவதைகள் கொண்டு தரும் வானமுதம் உந்தன் சொல்லிலே
தென்றலே தென்றலே இங்கு வா
பெ.குழு: ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம் ம்..
: வெண்ணிலவிலே.. ஓ ஓ ஓ ஓ..

: உன்னை எதிர்பார்த்தேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
: தென்றலிடம் கேட்டேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
: இன்னும் வரக் காணேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
: தன்னந்தனியானேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
: முல்லையே முல்லையே முல்லையே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்..
: நீ இல்லையேல் இன்பமே இல்லையே
பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்..
: வெண்ணிலவிலே.. ஓ ஓ ஓ ஓ..
உன்னை எதிர்பார்த்தேன்
பெ.குழு: ம்.. ம்ம்..
: தென்றலிடம் கேட்டேன்
பெ.குழு: ம்ம்.. ம்..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment