#272 திருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும் - வனஜா கிரிஜா

படம்: வனஜா கிரிஜா
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: அருண்மொழிதிருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும்
உன் வரவால் என் நலம் ஓங்க வேண்டும்
திருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும்
உன் வரவால் என் நலன் ஓங்க வேண்டும்
திருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும்
ஆஆஆ ஆ.. ஆஆஆ ஆஆஆ ஆ..
...

ஒரு துன்பம் நெருங்காமல் ஓட
வரும் இன்பம் நற்செல்வங்கள் கூட
ஒரு துன்பம் நெருங்காமல் ஓட
வரும் இன்பம் நற்செல்வங்கள் கூட

திருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும்
உன் வரவால் என் நலன் ஓங்க வேண்டும்
திருமகள் உன் முகம் காண வேண்டும்
கம தநிஸ நிதம தநிஸ
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment