#4 சின்னக் குயில் பாடும் பாட்டுக் கேக்குதா - பூவே பூச்சூடவா

படம்: பூவே பூச்சூடவா
இசை: இளையராஜா
எழுதியவர்: வைரமுத்து
பாடியவர்: சித்ரா & குழுவினர்

பெ: லாலா லாலலா.. லாலா லாலலா..
...
பெ: சின்னக் குயில் பாடும் பாட்டுக் கேக்குதா
பெ&குழு: குக்கூ குக்கூ கூக்கூ.. குக்கூ குக்கூ கூக்கூ
பெ: தம்பிகளே தங்கைகளே தேரில் என்னை ஏற்றுங்கள்
உல்லாசமாய் உற்சாகமாய் ஊரைச் சுற்றிக் காட்டுங்கள்

பெ&குழு: சின்னக் குயில் பாடும் பாட்டுக் கேக்குதா
குக்கூ குக்கூ கூக்கூ.. குக்கூ குக்கூ கூக்கூ
...
பெ: எங்கும் அலைவேனே
குழு: ஆஆஆஆ ஆ..
பெ: தன்னந்தனியா..
கங்கை நதிக்கென்ன
குழு: ஆஆஆஆ ஆ..
பெ: கட்டுத்தறியா
அட வானம் எங்கு போகும் அங்கு நானும் போவேனே
குழு: ஆஆ ஆஆ ஆஆ ஆஆ ஆ..
பெ: ஏத்தம் விடும் ஓடையை இப்போதுதான் பார்க்கிறேன்
மைனாக்களின் பாஷையை இப்போதுதான் கேட்கிறேன்
ப்ருந்தாவனம் இங்கே பார்த்தேனே
பெ&குழு: லலல லலலா..

பெ&குழு: சின்னக் குயில் பாடும் பாட்டுக் கேக்குதா
குக்கூ குக்கூ கூக்கூ..
பெ: கூக்கூ கூக்கூ
பெ&குழு: குக்கூ குக்கூ கூக்கூ
பெ: கூக்கூ கூக்கூ
..
பெ: கூக்கூ.. கூக்கூ.. கூக்கூ கூக்கூ
கூக்குக்கு கூக்குக்கு கூக்குக்கூ..
குழு: கூக்குக்கு கூக்குக்கு கூக்குக்கு கூக்குக்கு குகுகுக்கூ
பெ: கூக்குக்கு கூக்குக்கு கூக்குக்கூ..
குழு: குகுகுக்கு கூக்குக்கு கூக்குக்கு கூக்குக்கு குகுகுக்கூ
பெ: கூக்குக்கு கூக்குக்கு..
குழு: கூக்குக்கு கூக்குக்குக்கூ
பெ: கூக்குக்கு கூக்குக்கு
குழு: குகுகுக்க்ய் குகுகுக்கூக்கூ
...
பெ: ஆஹா இந்த பூமி
குழு: ஆஆஆஆ ஆ..
பெ: புத்தம் புதுசு
பாசம் வந்ததாலே
குழு: ஆஆஆஆ ஆ..
பெ: பொங்கும் மனசு
இனி வாசம் வீசும் பூவில் நானும் வாசம் செய்வேனே
குழு: ஆஆ ஆஆ ஆஆ ஆஆ ஆ..
பெ: தாவி எங்கும் ஓடினேன்.. தாயின் மடி தேடினேன்
பூவனங்கள் எங்கிலும் பூஜை செய்யப் போகிறேன்
என் சோலையில் நானும் பூவானேன்
பெ&குழு: லலல லலலா..

பெ&குழு: சின்னக் குயில் பாடும் பாட்டுக் கேக்குதா
குக்கூ குக்கூ கூக்கூ..
பெ: கூக்கூ கூக்கூ
பெ&குழு: குக்கூ குக்கூ கூக்கூ
பெ: கூக்கூ கூக்கூ
பெ: தம்பிகளே தங்கைகளே தேரில் என்னை ஏற்றுங்கள்
உல்லாசமாய் உற்சாகமாய் ஊரைச் சுற்றிக் காட்டுங்கள்
பெ&குழு: சின்னக் குயில் பாடும் பாட்டுக் கேக்குதா
குக்கூ குக்கூ கூக்கூ..
பெ: கூக்கூ கூக்கூ
பெ&குழு: குக்கூ குக்கூ கூக்கூ
பெ: கூக்கூ கூக்கூ
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment