#31 நேத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு பாத்தோம் - புதுப்பாட்டு

படம்: புதுப்பாட்டு
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: இளையராஜா & சித்ரா

: நேத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு பாத்தோம்
பாத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு மறந்தோம்
நேத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு பாத்தோம்
பாத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு மறந்தோம்
காத்து.. குளிர் காத்து
கூத்து.. என்ன கூத்து
சிறு நாத்துல நடக்குற காத்துல பூத்தது
பாட்டுத்தான்.. புதுப்பாட்டுத்தான்
தனக்குத் தக்க கூட்டுத்தான்.. இணைஞ்சதொரு கூட்டுத்தான்
பாட்டுத்தான்.. புதுப்பாட்டுத்தான்
தனக்குத் தக்க கூட்டுத்தான்.. இணைஞ்சதொரு கூட்டுத்தான்
பெ: நேத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு பாத்தோம்
பாத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு மறந்தோம்
...

பெ: ஆத்தங்கரையோரம் பூத்திருக்கும் அழகுப் பூவாசம்
பாத்து மனசெல்லாம் பசித்திருக்கும் பல நாள் உன் நேசம்
: அடி ஆத்தி ஆத்தி மரம்.. அரும்பு விட்டு ஆரம் பூத்த மரம்
பெ: மாத்தி மாத்தி தரும்.. மனசு வச்சு மாலை போட வரும்
: பூத்தது பூத்தது பார்வை.. போர்த்துது போர்த்துது போர்வை
பெ: பாத்ததும் தோளில தாவ.. கோர்த்தது கோர்த்தது பூவை
: போட்டா.. கணை போட்டா.. கேட்டா பதில் கேட்டா
பெ: வழி காட்டுது பல சுகம் கூட்டுது வருகிற
: பாட்டுத்தான்.. புதுப்பாட்டுத்தான்
தனக்குத் தக்க கூட்டுத்தான்.. இணைஞ்சதொரு கூட்டுத்தான்

பெ: நேத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு பாத்தோம்
: ஒருத்தர ஒருத்தரு பாத்தோம்
பெ: பாத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு மறந்தோம்
: ஒருத்தர ஒருத்தரு மறந்தோம்
...

: அழகா சுதி கேட்டு.. நீ நடக்கும் நடையில் ஜதி கேட்டு
படிப்பேன் பல பாட்டு.. தினம் நடக்கும் காதல் விளையாட்டு
பெ: இந்த மானே மரகதமே.. உன்னை நெனச்சு நானே தினம்தினமே
: பாடும் ஒரு வரமே.. எனக்களிக்க வேண்டும் புது ஸ்வரமே
பெ: பாத்தொரு மாதிரியாச்சு.. ராத்திரி தூக்கமும் போச்சு
: காத்துல கரையுது மூச்சு.. காவியமாகிடலாச்சு
பெ: பாத்து.. வழி பாத்து.. சேர்த்து.. உன்னை சேர்த்து
: அரங்கேத்துது மனசுல பூத்தது பூத்தது
பெ: பாட்டுத்தான்..
: ஏஹேஹே
பெ: புதுப்பாட்டுத்தான்.. தனக்குத் தக்க கூட்டுத்தான்
: ஏஹேஹேஹே
பெ: இணைஞ்சதொரு கூட்டுத்தான்

: நேத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு பாத்தோம்
பெ: ஒருத்தர ஒருத்தரு பாத்தோம்
: பாத்து ஒருத்தர ஒருத்தரு மறந்தோம்
பெ: ஒருத்தர ஒருத்தரு மறந்தோம்
: காத்து
பெ: குளிர் காத்து
: கூத்து
பெ: என்ன கூத்து
: சிறு நாத்துல நடக்குற காத்துல பூத்தது
பெ: பாட்டுத்தான்.. புதுப்பாட்டுத்தான்
: தனக்குத் தக்க கூட்டுத்தான்.. இணைஞ்சதொரு கூட்டுத்தான்
பெ: பாட்டுத்தான்.. புதுப்பாட்டுத்தான்
: தனக்குத் தக்க கூட்டுத்தான்.. இணைஞ்சதொரு கூட்டுத்தான்
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment