#175 ஒரு ஜீவன் அழைத்தது - கீதாஞ்சலி

என் இசைக் கடவுளை அவர் பிறந்தநாளில் வணங்குகிறேன்!! doasembahros

படம்: கீதாஞ்சலி
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: இளையராஜா & சித்ரா


: ஒரு ஜீவன் அழைத்தது.. ஒரு ஜீவன் துடித்தது
இனி எனக்காக அழ வேண்டாம்
இங்கு கண்ணீரும் விழ வேண்டாம்
உன்னையே எண்ணியே வாழ்கிறேன்
பெ: ஒரு ஜீவன் அழைத்தது.. ஒரு ஜீவன் துடித்தது
இனி எனக்காக அழ வேண்டாம்
இங்கு கண்ணீரும் விழ வேண்டாம்
உன்னையே எண்ணியே வாழ்கிறேன்
...

: ஒரு ஜீவன் அழைத்தது.. ஒரு ஜீவன் துடித்தது
இனி எனக்காக அழ வேண்டாம்
பெ: லல லல லல லா..
: இங்கு கண்ணீரும் விழ வேண்டாம்
பெ: லல லல லா..
: உன்னையே எண்ணியே வாழ்கிறேன்
உன்னையே எண்ணியே வாழ்கிறேன்
பெ: ஒரு ஜீவன் அழைத்தது.. ஒரு ஜீவன் துடித்தது
...

: முல்லைப் பூப்போலே உள்ளம் வைத்தாய்
முள்ளை உள்ளே வைத்தாய்.. ஹோ..
பெ: என்னைக் கேளாமல் கன்னம் வைத்தாய்
நெஞ்சில் கன்னம் வைத்தாய்.. ஹோ..
: நீயில்லை என்றால் என் வாழ்வில் என்றும்
பகலென்று ஒன்று கிடையாது
பெ: அன்பே நம் வாழ்வில் பிரிவென்பதில்லை
ஆகாயம் ரெண்டாய் உடையாது
: இன்று காதல் பிறந்தநாள்.. என் வாழ்வில் சிறந்த நாள்
பெ: மண மாலை சூடும் நாள் பார்க்கவே

: ஒரு ஜீவன் அழைத்தது.. ஒரு ஜீவன் துடித்தது
...

பெ: உன்னை நான் கண்ட நேரம் நெஞ்சில் மின்னல் உண்டானது
: என்னை நீ கண்ட நேரம் எந்தன் நெஞ்சம் துண்டானது
பெ: காணாத அன்பை நானின்று கண்டேன்
காயங்களெல்லாம் பூவாக
: காமங்கள் ஒன்றே என் காதல் அல்ல
கண்டேனே உன்னைத் தாயாக
பெ: மழை மேகம் பொழியுமா.. நிழல் தந்து விலகுமா
: இனிமேலும் என்ன சந்தேகமா

பெ: ஒரு ஜீவன் அழைத்தது.. ஒரு ஜீவன் துடித்தது
: இனி எனக்காக அழ வேண்டாம்
பெ: லல லல லல லா..
: இங்கு கண்ணீரும் விழ வேண்டாம்
பெ: லல லல லா..
: உன்னையே எண்ணியே வாழ்கிறேன்
பெ: உன்னையே எண்ணியே வாழ்கிறேன்
லல லாலா..
: லல லாலா..
பெ: லல லலா..
: லல லலா..
பெ: லல லாலா..
: லல லாலா..
பெ: லல லலா..
: லல லலா..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment