#286 ஆலோலம்கிளி தோப்பிலே - சிறைச்சாலை

படம்: சிறைச்சாலை
இசை: இளையராஜா
எழுதியவர்: அறிவுமதி
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & சித்ராபெ.குழு: ஹே.. ஹேலலா லாலா லாலலா..
லாலாலா லாலாலா.. லாலாலா லாலாலா..
பெ: ஆலோலம்கிளி தோப்பிலே தங்கிடும் கிளி தங்கமே
இல்லாக்கதை சொல்லாதடி ஓலவாயி.. விளையாடிடக் கூடாதடி கூத்துக்காரி
: ஆற்றில் குளித்த தென்றலே.. சொல்லுமே கிளி சொல்லுமே
துள்ளாதடி துவளாதடி வம்புக்காரி.. கொஞ்சாதடி குலுங்காதடி குறும்புக்காரி
பெ: நெஞ்சிலொரு தும்பி பறக்கும்.. ஹையோ ஹையயோ
: செல்லக்கிளி சிந்து படிக்கும்.. ஹையோ ஹையயோ
பெ: ஆலோலம்கிளி தோப்பிலே தங்கிடும் கிளி தங்கமே
இல்லாக்கதை சொல்லாதடி ஓலவாயி.. விளையாடிடக் கூடாதடி கூத்துக்காரி
...

: கடல்கடக்குது இதயம் உன் கண்ணில் நீந்தித்தானோ.. ஹோய்..
பெ: துடிதுடிக்கிற நெஞ்சில் இனி தூவான மழைதானோ.. ஓ..
: காதல் விழாக்காலம் கைகளில் வா வா.. ஈர நிலாப் பெண்ணே
பெ: தெம்மாங்கை ஏந்த வரும் பூங்காற்றே
என் கூந்தல் பொன்னூஞ்சல்.. ஆடி வா
: வீணை புது வீணை.. சுதி சேர்த்தவன் நானே
நம் காதலின் கீதங்களில் வானம் வளைப்பேனே

பெ: ஆலோலம்கிளி தோப்பிலே தங்கிடும் கிளி தங்கமே
இல்லாக்கதை சொல்லாதடி ஓலவாயி.. விளையாடிடக் கூடாதடி கூத்துக்காரி
...

பெ: கனவுக் கொடுத்த நீயே என் உறக்கம் வாங்கலாமோ.. ஓ..
: கவிதை விழிக்கும் நேரம் நீ உறங்கப் போகலாமோ.. ஹோய்..
பெ: பூவிழியின் ஓரம் வானவில் கோலம் பொன்மகளின் நாணம்
: நிலாவின் பிள்ளையிங்கு நீதானோ
பூஞ்சோலைப் பூக்களுக்குத் தாய்தானோ
பெ: ஆசை அகத்திணையா.. வார்த்தை கலித்தொகையா
அன்பே நீ வா வா.. புதுக் காதல் குறுந்தொகையா

: ஆற்றில் குளித்த தென்றலே.. சொல்லுமே கிளி சொல்லுமே
துள்ளாதடி துவளாதடி வம்புக்காரி.. கொஞ்சாதடி குலுங்காதடி குறும்புக்காரி
பெ: நெஞ்சிலொரு தும்பி பறக்கும்.. ஹையோ ஹையயோ
: செல்லக்கிளி சிந்து படிக்கும்.. ஹையோ ஹையயோ
பெ: ஆலோலம்கிளி தோப்பிலே தங்கிடும் கிளி தங்குமே
இல்லாக்கதை சொல்லாதடி ஓலவாயி.. விளையாடிடக் கூடாதடி கூத்துக்காரி
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment