# 40 அட மச்சம் உள்ள மச்சான் - சின்ன வீடு

படம்: சின்ன வீடு
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், எஸ்.ஜானகி & எஸ்.பி.சைலஜா

ஆ1: ஓம் காமசூத்ராய நமஹ
ஓம் வாத்சாயனாய நமஹ
ஓம் அதிவீர ராமபாண்டியாய நமஹ
...
பெ1: நான் அத்தினி
பெ2: நான் சித்தினி
பெ1: நான் பத்மினி
பெ2: நான் சங்கினி
...
பெ1: அட மச்சம் உள்ள மச்சான் நான் புதுவித ரகம்
ஆ2: நாதின்னா நாதின்னா திரனா
பெ2: கைய வச்சா உள்ளே துள்ளும் நீ நினைக்கிற சுகம்
ஆ2: நாதின்னா திரனா
பெ1: ஆ.. ரகசிய வரம்
ஆ2: தக திமி தா
பெ2: ஆ.. தருகிற மரம்
ஆ2: தரிகிட தத்தும் தா
பெ1: ஆ.. ரகசிய வரம்
பெ2: ஆ.. தருகிற மரம்
பெ1&பெ2: நீ அடிக்கடி வா.. ஹோய்
ஆ2: தரிகிடதோம் தரிகிடதோம்
பெ1: அட மச்சம் உள்ள மச்சான் நான் புதுவித ரகம்
ஆ2: நாதின்னா நாதின்னா திரனா
பெ2: கைய வச்சா உள்ளே துள்ளும் நீ நினைக்கிற சுகம்
ஆ2: நாதின்னா திரனா
...
ஆ2: நாத்ருதனா திரனனா னா
தன நாத்ருதனா தன திரனனா திரனா
நாத்ருதனா நாத்ருதனா நாத்ருதனா
நாத்ருதனா நாத்ருதனா நாத்ருதனா
திரனன னா
...

பெ1: என்னைக்கும் இல்லாமே இன்னைக்கு ஒங்கிட்ட ஆசை
பெ2: எப்பப்ப வந்தாலும் அப்பப்ப கல்யாணப் பூசை
பெ1: ஒண்ணுக்குள் ஒண்ணாக ஒன்றாகி நின்றானே சாமி
பெ2: அதை கண்ணுக்கு முன்னால எங்கிட்ட இப்போது காமி
பெ1: ராகுகாலம் போனது
பெ2: யோக நேரம் கூடுது
பெ1: பாரிஜாதம் வாடுது
பெ2: தாகசாந்தி தேடுது
பெ1: மதில்மேலே வரும் பூனை எதில் பாயுமோ
...

ஆ1: பல மச்சம் உள்ள மச்சான் நான் புதுவித ரகம்
ஆ2: நாதின்னா நாதின்னா திரனா
ஆ1: கைய வச்சா உள்ளே துள்ளும் நீ நினைக்கிற சுகம்
ஆ2: நாதின்னா திரனா
பெ1: ஆ.. ரகசிய வரம்
ஆ2: தக திமி தா
ஆ1: ஆ.. தருகிற மரம்
ஆ2: தரிகிட தத்தும் தா
ஆ1: ஏ.. ரகசிய வரம்.. ஆ.. தருகிற மரம்
நீ அடிக்கடி வா.. ஹோய்
ஆ2: தரிகிடதோம் தரிகிடதோம்
ஆ1: பல மச்சம் உள்ள மச்சான் நான் புதுவித ரகம்
ஆ2: நாதின்னா நாதின்னா திரனா
ஆ1: கைய வச்சா உள்ளே துள்ளும் நீ நினைக்கிற சுகம்
ஆ2: நாதின்னா திரனா
...

ஆ1: எங்கெங்கு முந்தானை கண்டாலும் உண்டாகும் போதை
சத்தங்களில்லாத முத்தங்கள் என் காதல் கீதை
பெ1: மெத்தைக்கும் வித்தைக்கும் எப்போதும் பட்டத்து ராசா
பெ2: உங்க கட்டுக்குள் வந்தாலே மொட்டுக்கள் தள்ளாடும் லேசா
ஆ1: நீரில்லாத மேடையில் நீந்தப் போகும் மீனிது
பெ1: பாயப் போகும் வேங்கையை சாய வைக்கும் மானிது
ஆ1: புயல் வீசி வரும் வேகம் கொடி தாங்குமா

பெ1&பெ2: அட மச்சம் உள்ள மச்சான் நான் புதுவித ரகம்
ஆ2: நாதின்னா நாதின்னா திரனா
ஆ1: கைய வச்சா உள்ளே துள்ளும் நீ நினைக்கிற சுகம்
ஆ2: நாதின்னா திரனா
பெ1: ஆ.. ரகசிய வரம்
ஆ2: தக திமி தா
பெ2: ஆ.. தருகிற மரம்
ஆ2: தரிகிட தத்தும் தா
ஆ1: ஏ.. ரகசிய வரம்.. ஆ.. தருகிற மரம்
நீ அடிக்கடி வா.. ஹோய்
ஆ2: தரிகிடதோம் தரிகிடதோம்
பெ1&பெ2: அட மச்சம் உள்ள மச்சான் நான் புதுவித ரகம்
ஆ2: நாதின்னா நாதின்னா திரனா
ஆ1: கைய வச்சா உள்ளே துள்ளும் நீ நினைக்கிற சுகம்
ஆ2: நாதின்னா நாதின்னா திரனன னா
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment