# 114 ரோஜா ஒன்று முத்தம் - கொம்பேறி மூக்கன்

படம்: கொம்பேறி மூக்கன்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & எஸ்.ஜானகி

: ரோஜா ஒன்று முத்தம் கேட்கும் நேரம்
வானும் மண்ணும் ஒன்றாய் இன்று சேரும்
பெ: மயக்கத்தில் தோய்ந்து.. மடியின் மீது சாய்ந்து
: ரோஜா ஒன்று முத்தம் கேட்கும் நேரம்
பெ: வானும் மண்ணும் ஒன்றாய் இன்று சேரும்
...

: தங்க மேனி தழுவும் பட்டுச் சேலை நழுவும்
பெ: தென்றல் வந்து விலக்கும்.. அது உங்களோடு பழக்கம்
: சொர்க்கம் எங்கே என்றே தேடி வாசல் வந்தேன்.. மூடாதே
பெ: மேளம் கேட்கும் காலம் வந்தால் சொர்க்கம் உண்டு.. வாடாதே
: அல்லிப்பூவின் மகளே.. கன்னித் தேனைத் தா.. ஹோய்..

பெ: ரோஜா ஒன்று முத்தம் கேட்கும் நேரம்
வானும் மண்ணும் ஒன்றாய் இன்று சேரும்
: மயக்கத்தில் தோய்ந்து.. மடியின் மீது சாய்ந்து
ரோஜா ஒன்று முத்தம் கேட்கும் நேரம்
பெ: வானும் மண்ணும் ஒன்றாய் இன்று சேரும்
...

பெ: வெண்ணிலாவில் விருந்து.. அங்கு போவோம் பறந்து
: விண்ணின் மீனைத் தொடுத்து சேலையாக உடுத்து
பெ: தேகம் கொஞ்சம் நோகும் என்று பூக்கள் எல்லாம் பாய் போட
: நம்மைப் பார்த்து காமன் தேசம் mltan100.blogspot.comஜன்னல் சாத்தி வாய் மூட
பெ: கன்னிக் கோயில் திறந்து பூஜை செய்ய வா.. ஹோய்..

: ரோஜா ஒன்று முத்தம் கேட்கும் நேரம்
வானும் மண்ணும் ஒன்றாய் இன்று சேரும்
பெ: மயக்கத்தில் தோய்ந்து.. மடியின் மீது சாய்ந்து
ரோஜா ஒன்று முத்தம் கேட்கும் நேரம்
: ம்ஹும்.. வானும் மண்ணும் ஒன்றாய் இன்று சேரும்
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment