#231 அழகாகச் சிரித்தது அந்த நிலவு - டிசம்பர் பூக்கள்

படம்: டிசம்பர் பூக்கள்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: பி.ஜெயச்சந்திரன் & எஸ்.ஜானகி

: அழகாகச் சிரித்தது அந்த நிலவு
பெ: அதுதான் இதுவோ
: அனலாகக் கொதித்தது இந்த மனது
பெ: இதுதான் வயதோ
: மழைக்காலத்தில்
பெ: லலலலலா..
: நிழல் மேகங்கள்
பெ: லலலலலா..
: மலையோரத்தில்
பெ: லலலலலா..
: சிறு தூறல்கள்
பெ: லலலலலா..
: இளவேனிற்காலம் ஆரம்பம்
பெ: லலலல லலலல..
: அழகாகச் சிரித்தது அந்த நிலவு
பெ: அதுதான் இதுவோ
: அனலாகக் கொதித்தது இந்த மனது
பெ: இதுதான் வயதோ
: மழைக்காலத்தில்
பெ: லலலலலா..
: நிழல் மேகங்கள்
பெ: லலலலலா..
: மலையோரத்தில்
பெ: லலலலலா..
: சிறு தூறல்கள்
பெ: லலலலலா..
: இளவேனிற்காலம் ஆரம்பம்
பெ: லலலல லலலல..
: அழகாகச் சிரித்தது அந்த நிலவு
பெ: அதுதான் இதுவோ
: அனலாகக் கொதித்தது இந்த மனது
பெ: இதுதான் வயதோ
...

: நதியே நீராடத்தான் உன்னை அழைத்தேன்
பூவே நான் சூடத்தான் நாள் பார்த்தேன்
பெ: நாணல் நானாகத்தான் காத்துக் கிடந்தேன்
காற்றே உனைப் பார்த்ததும் கை சேர்த்தேன்
: மானே உன் அழகினில் நானே ஓவியம் வரைந்தேனே
கண் ஜாடை சொல்ல
பெ: நானே என் இதயத்தைத்தானே எடுத்துக் கொடுத்தேனே
நீ சொந்தம் கொள்ள
: பனி தூங்கும் ரோஜாவே
பெ: எனை வாங்கும் ராஜாவே
ஒரு நாள் திருநாள் இதுதான் வரவோ.. நாணமென்ன அச்சமென்ன

: அழகாகச் சிரித்தது அந்த நிலவு
பெ: அதுதான் இதுவோ
: அனலாகக் கொதித்தது இந்த மனது
பெ: இதுதான் வயதோ
...

பெ: உன்னை நானல்லவோ கண்ணில் வரைந்தேன்
நாளும் என்னோவியம் நீதானே
: கண்ணே உன் கண்ணிலே செய்தி படித்தேன்
காதல் போரட்டமே நான் பார்த்தேன்
பெ: மோகம் பொங்கி வரும் தேகம் கொண்டதொரு தாகம்
நான் பெண்ணல்லவோ
: நானும் கொஞ்சிட அது தீரும் கட்டினில் இணை சேரும்
என் கண்ணலவா
பெ: இள மாலைப் பொழுதாக
: இரு நெஞ்சம் இனிதாக
பெ: இனிமை வழியும் இளமை இதுவோ.. இரு விழி சிவந்திட

: அழகாகச் சிரித்தது அந்த நிலவு
பெ: அதுதான் இதுவோ
: அனலாகக் கொதித்தது இந்த மனது
பெ: இதுதான் வயதோ
: மழைக்காலத்தில்
பெ: லலலலலா..
: நிழல் மேகங்கள்
பெ: லலலலலா..
: மலையோரத்தில்
பெ: லலலலலா..
: சிறு தூறல்கள்
பெ: லலலலலா..
: இளவேனிற்காலம் ஆரம்பம்
பெ: லலலல லலலல..
: அழகாகச் சிரித்தது அந்த நிலவு
பெ: அதுதான் இதுவோ
: அனலாகக் கொதித்தது இந்த மனது
பெ: இதுதான் வயதோ
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment