#278 வானமென்ன கீழிருக்கு - வெற்றி விழா

படம்: வெற்றி விழா
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & மலேசியா வாசுதேவன்

ஆ1: வானமென்ன கீழிருக்கு.. பூமியென்ன மேலிருக்கு
சொர்க்கலோகம் பக்கம் வந்தது
ஆ2: டடாடாவ்டூ.. டடாடாவ்டூ..
ஆ1: தேவ கானம் பாடப் பாட.. தேனும் பாலும் ஓட ஓட
தென்றல் வந்து தாளந்தட்டுது
ஆ2: டடாடாவ்டூ.. டடாடாவ்டூ..
ஆட்டமும் பாட்டமும்.. ஹேய் நைனா
ஓட்டமும் துள்ளலும்.. ஹோய் ஹோய்னா
ஏதோ வேகம் வந்திருக்க
ஆ1: வானமென்ன கீழிருக்கு.. பூமியென்ன மேலிருக்கு
சொர்க்கலோகம் பக்கம் வந்தது
ஆ2: டடாடாவ்டூ.. டடாடாவ்டூ..
தேவ கானம் பாடப் பாட.. தேனும் பாலும் ஓட ஓட
தென்றல் வந்து தாளந்தட்டுது
ஆ1: ததாதாவ்டூ.. ததாதாவ்டூ..
...
பெ.குழு: தாததாததத்தா.. ததாததாத தாததாத தத்தா..
தாததாததத்தா.. ததாததாத தாததத்த தத்தா..
தாததாததத்தா.. ததாததாத தாததாத தத்தா..
தாததாததத்தா.. ததாததாத தாததத்த தத்தா..
...

ஆ2: காலை மாலை ராத்திரி
ஆ1: தாதாதுதுது..
ஆ2: கட்டில் மீது பாய் விரி
ஆ1: தாதாது..
ஆ2: காமரூப சுந்தரி
ஆ1: ராபாருதுது..
ஆ2: கோடிக் கோடி சங்கதி
ஆ1: ருஜுஜு.. வாடா நண்பனே.. வேளை நல்ல வேளைதான்
வேளை வந்தபின் வேறு என்ன வேலைதான்
ஆ2: மாலை மல்லிகைதான்
ஆ1: தகுதுகுதகுதுதகுது..
ஆ2: சோலை வண்டினம்தான்
ஆ1: பாடாதோ
ஆ2: மஞ்சள் தந்திரந்தான்
ஆ1: தகுதுகுதகுதுதகுது..
ஆ2: மோக மந்திரந்தான்
ஆ1: கூறாதோ.. நேரம் காலம்
ஆ2: ரொம்ப ரொம்ப சாதகம்
ஆ1: ஆ.. சேரும் இங்கே
ஆ2: சின்னப் பெண்ணின் ஜாதகம்
ஆ1&ஆ2: வா வா.. காதல் பாட்டெடுக்க

ஆ2: வானமென்ன கீழிருக்கு.. பூமியென்ன மேலிருக்கு
சொர்க்கலோகம் பக்கம் வந்தது
ஆ1: டடாடாவ்டூ.. டடாடாவ்டூ..
தேவ கானம் பாடப் பாட.. தேனும் பாலும் ஓட ஓட
தென்றல் வந்து தாளந்தட்டுது
ஆ2: டடாடாவ்டூ.. டடாடாவ்டூ.. ஆட்டமும் பாட்டமும்.
ஆ1: ஹா..
ஆ2: ஹேய் நைனா.. ஓட்டமும் துள்ளலும்
ஆ1: ஹா..
ஆ2: ஹோய் ஹோய்னா.. ஏதோ வேகம் வந்திருக்க
ஆ1: வானமென்ன கீழிருக்கு.. பூமியென்ன மேலிருக்கு
சொர்க்கலோகம் பக்கம் வந்தது
ஆ2: டடாடாவ்டூ.. டடாடாவ்டூ..
தேவ கானம் பாடப் பாட.. தேனும் பாலும் ஓட ஓட
தென்றல் வந்து தாளந்தட்டுது
ஆ1: விஜேபுஜாபுஜூ.. விஜேபுஜாபுஜூ..
...

ஆ1: தீயைப் போலக் காயுது
ஆ2: தாதாதாதாதா..
ஆ1: தணலைப் போலக் கொதிக்குது
ஆ2: தாதாதா..
ஆ1: அம்பு ஒண்ணு பட்டது
ஆ2: தாதாதாதாதா..
ஆ1: ஆதி அந்தம் சுட்டது
ஆ2: தாதாதா.. ஏதோ ஞாபகம்.. மெத்தை ஒண்ணு தேடுது
எண்ணம் ஆயிரம் றெக்கை கட்டி ஓடுது
ஆ1: ஆஹா நூலிடைதான்
ஆ2: தகுதுகுதகுதுதகுது..
ஆ1: ஆளைக் கொல்லுதப்பா
ஆ2: அம்மாடி
ஆ1: நீலத் தாமரைதான்
ஆ2: தகுதுகுதகுதுதகுது..
ஆ1: நெஞ்சை அள்ளுதப்பா
ஆ2: ஆத்தாடி.. வாடா ராஜா..
ஆ1: வாலிபத்தைக் காட்டு நீ
ஆ2: ஆ.. வீணை இங்கே
ஆ1: கையெடுத்து மீட்டு நீ
ஆ1&ஆ2: ஆ.. வா வா.. காதல் பாட்டெடுக்க.. வானமென்ன

ஆ1: கீழிருக்கு.. பூமியென்ன மேலிருக்கு
சொர்க்கலோகம் பக்கம் வந்தது
ஆ2: டடாடாவ்டூ.. டடாடாவ்டூ..
தேவ கானம் பாடப் பாட.. தேனும் பாலும் ஓட ஓட
தென்றல் வந்து தாளந்தட்டுது
ஆ1: ததாதாவ்டூ.. ததாதாவ்டூ..
ஆட்டமும் பாட்டமும்.. ஹேய் நைனா
ஓட்டமும் துள்ளலும்.. ஹோய் ஹோய்னா
ஏதோ வேகம் வந்திருக்க
ஆ1&ஆ2: வானமென்ன
ஆ2: கீழிருக்கு.. பூமியென்ன மேலிருக்கு
சொர்க்கலோகம் பக்கம் வந்தது
ஆ1: விஜாபுஜேபுஜூ.. விஜாபுஜேபுஜூ..
தேவ கானம் பாடப் பாட.. தேனும் பாலும் ஓட ஓட
தென்றல் வந்து தாளந்தட்டுது
ஆ2: ததாதாவ்டூ
ஆ1: ஹா,,
ஆ2: ததாதாவ்டூ..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment