#280 மாருகோ மாருகோ மாருகயி - வெற்றி விழா

படம்: வெற்றி விழா
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & சித்ரா

பெ2: மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
பெ1: மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
பெ2: காசுகோ         பெ1: காசுகோ
பெ2: பூசுகோ           பெ1: பூசுகோ
பெ2: மாலையில் ஆடிக்கோ மந்திரம் பாடிக்கோ
பெ1: மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
: கண்மணி.. பொன்மணி.. கொஞ்சு நீ.. கெஞ்சு நீ..
மாலையில் ஆடு நீ.. மந்திரம் பாடு நீ
ஆ.குழு: மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
...

: சம்பா சம்பா அடி ரம்பா ரம்பா
இது சோம்பேறி பூஞ்சிரிப்பா
பெ1: கொம்பா கொம்பா இது வம்பா வம்பா
நீ கொம்பேறி மூக்கனப்பா.. ஹோய் ஹோய்
: ம்.. சும்மா சும்மா பொய் சொல்லாதம்மா உன் சிங்காரம் ஏங்குதம்மா
பெ1: ஹேய் கும்மா கும்மா அடியம்மா யம்மா உன் கும்மாளம் தாங்கிடுமா
: ஆசையாகப் பேசினால் போதாதம்மோய்
தாகத்தோடு மோகம் இன்னும் போகாதம்மா
பெ1: ஆத்திரம் காட்டினால் ஆகாதய்யா
அச்சத்தோடு நாணம் இன்னும் போகாதய்யா
: ஏத்துக்கடி என்னை சேர்த்துக்கடி
வாலிபம் வாடுது வெப்பமோ ஏறுது

ஆ.குழு&பெ.குழு: மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
: குலு குலு
ஆ.குழு&பெ.குழு: மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
பெ1: குலு குலு
: கண்மணி.. பொன்மணி.. கொஞ்சு நீ.. கெஞ்சு நீ..
பெ1: மாலையில் ஆடு நீ.. மந்திரம் பாடு நீ
&பெ1: மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி

பெ.குழு: குலுலூ.. குலுலூ.. குலுலூ.. குலுலூ..
குலுகுலுகுலு.. குலுகுலுகுலு.. குலுகுலுகுலு.. குலுகுலுகுலு..
தனனா.. தனனா.. தனனா.. தனனா..
தனனா.. தனனா.. தனனா.. தனனா..
தனனா.. தனனா.. தனனா.. தனனா..
தனனா.. தனனா.. தனனா.. தனனா..
ஹே.. ஹேஹேஹே ஹேஹேஹே ஹே..
...

பெ1: நான் சின்னப் பொண்ணு செவ்வாழைக் கண்ணு
நீ கல்யாண வேலி கட்டு
: என் செந்தாமரை கை சேரும் வரை
நான் நின்றேனே தூக்கம் கெட்டு
பெ1: உன் ஆசை என்ன உன் தேவை என்ன
நீ லேசாகக் காதைக் கடி
: என் எண்ணங்களை நான் சொல்லாமலே
நீ இந்நேரம் கண்டுபிடி
பெ1: கேட்குது கேட்குது ஏதோ ஒண்ணு
பார்த்துப் பார்த்து ஏங்குது லவ்வு பண்ணு
: ஆஹ்.. தாக்குது தாக்குது ஊதக் காத்து
தள்ளித் தள்ளி நிக்கிற ஆளைப் பார்த்து
பெ1: காலம் வரும் நல்ல நேரம் வரும்
அள்ளி நீ சேர்த்துக்கோ ஆசையைத் தீர்த்துக்கோ

ஆ.குழு&பெ.குழு: மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
: ஜிக்கிஜக்கா
ஆ.குழு&பெ.குழு: மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
பெ1: ஜிக்கிஜக்கா
: கண்மணி.. பொன்மணி.. கொஞ்சு நீ.. கெஞ்சு நீ..
&பெ1: மாலையில் ஆடு நீ.. மந்திரம் பாடு நீ
ஆ.குழு&பெ.குழு: மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
மாருகோ மாருகோ மாருகயி ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகயி
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment