#12 உன்னை அழைத்தது கண் - தாய் வீடு

படம்: தாய் வீடு
இசை: சங்கர்-கணேஷ்
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & எஸ்.ஜானகி

பெ.குழு: யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ..
...
பெ.குழு: யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ..
பெ: உன்னை அழைத்தது கண்.. உறவை நினைத்தது பெண்
பெ.குழு: யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ..
பெ: சொல்ல நினைத்தது கண்.. மெல்ல சிரித்தது பெண்
பெ.குழு: யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ..
பெ: ஆர் யூ ரெடி.. ரெடி.. ரெடி.. ஆர் யூ ரெடி.. ரெடி.. ரெடி..
: ஐயம் ரெடி.. ரெடி.. ரெடி.. யா..
...

பெ: நீருமின்றி மீனுமில்லை நீயுமின்றி நானுமில்லை
வா வா எந்தன் மன்னவா
கையணைக்க மெய்யணைக்க கட்டழகைத் தொட்டணைக்க
ஆனந்தம் நான் சொல்லவா
: நீ புது ரோஜா.. நான் யுவராஜா
நீயொரு பொன் மேகம்.. நான்தான் தொடும் செவ்வானம்
பெ: ஆர் யூ ரெடி.. ரெடி.. ரெடி..
: ஐயம் ரெடி.. ரெடி.. ரெடி.. யா..
பெ.குழு: யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ..

பெ: உன்னை அழைத்தது கண்.. உறவை நினைத்தது பெண்
பெ.குழு: யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ..
...

பெ: முன்னழகும் பின்னழகும் மூடி வைத்த பெண்ணழகும்
ராஜா நீ கொண்டாடத்தான்
முத்து நவரத்தினமும் முத்தமிடும் சித்திரமும்
எந்நாளும் உன்னோடுதான்
: நான் மயங்க.. தேன் வழங்க
நீ நெருங்க.. நாடகம் தொடங்காதோ
பெ: ஆர் யூ ரெடி.. ரெடி.. ரெடி..
: ஐயம் ரெடி.. ரெடி.. ரெடி.. யா..
பெ.குழு: யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ..

பெ: அரே.. உன்னை அழைத்தது கண்.. உறவை நினைத்தது பெண்
பெ.குழு: யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ..
பெ: சொல்ல நினைத்தது கண்.. மெல்ல சிரித்தது பெண்
பெ.குழு: யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ..
பெ: ஆர் யூ ரெடி.. ரெடி.. ரெடி..
: ஐயம் ரெடி.. ரெடி.. ரெடி.. யா..
பெ.குழு: யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ.. யோஹோ..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment