#14 ஓ.. ப்ரியா ப்ரியா - இதயத்தை திருடாதே

படம்: இதயத்தைத் திருடாதே
இசை: இளையராஜா
எழுதியவர்: வாலி
பாடியவர்கள்: மனோ & சித்ரா

: ஆஆ.. ஆ.. ஆஆ.. ஆ..
ஆஆ.. ஆ.. ஆஆ. ஆ..
ம்.. ம்.. ம்..
ஓ.. ப்ரியா ப்ரியா.. என் ப்ரியா ப்ரியா..
ஏழைக் காதல் வாழுமோ.. இருளும் ஒளியும் சேருமோ
நீயோர் ஓரம்.. நானோர் ஓரம்.. கானல் நீரால் தாகம் தீராது
பெ: ஓ.. ப்ரியா ப்ரியா.. உன் ப்ரியா ப்ரியா
ஓ.. ப்ரியா ப்ரியா.. உன் ப்ரியா ப்ரியா
இணைந்திடாது போவதோ.. வானம் பூமி ஆவதோ..
காலம் சிறிது.. காதல் மனது.. தேவன் நீதான் போனால் விடாது
: தேடும் கண்களே.. தேம்பும் நெஞ்சமே..
வீடும் பொய்யடி.. வாழ்வும் பொய்யடி..
...

பெ: அன்பு கொண்ட கண்களும் ஆசை கொண்ட நெஞ்சமும்
ஆணையிட்டு மாறுமோ.. பெண்மை தாங்குமோ
: ராஜ மங்கை கண்களே எங்கும் என்னை மொய்ப்பதோ
வாடும் ஏழை இங்கு ஓர் பாவியல்லவோ
பெ: எதனாலும் ஒரு நாளும் மறையாது ப்ரேமையும்
: எரித்தாலும் மரித்தாலும் விலகாத பாசமோ
பெ: கன்னி மானும் உன்னுடன் கலந்ததென்ன பாவமோ
காதல் என்ன காற்றிலே குலைந்து போகும் மேகமோ
அம்மாடி நான் ஏங்கவோ.. ஓ.. நீ வா வா..

: ஓ.. ப்ரியா ப்ரியா.. என் ப்ரியா ப்ரியா..
பெ: ஓ.. ப்ரியா ப்ரியா.. உன் ப்ரியா ப்ரியா
...

பெ: காளிதாசன் ஏடுகள்.. கண்ணன் ராச லீலைகள்
பருவ மோகம் தந்தது பாவமல்லவே
: ஷாஜஹானின் காதலி.. தாஜ்மஹல் பூங்கிளி
பாசம் வைத்த பாவந்தான் சாவும் வந்தது
பெ: இறந்தாலே இறவாது விளைகின்ற ப்ரேமையே
: அடி நீயே பலியாக வருகின்ற பெண்மையே
பெ: விழியில் பூக்கும் நேசமாய்.. புனிதமான பந்தமாய்
பேசும் இந்த பாசமே.. இங்கு வெற்றி கொள்ளுமே
இளங்கன்னி உன்னுடன்.. கூட வா வா..

: ஓ.. ப்ரியா ப்ரியா.. என் ப்ரியா ப்ரியா..
பெ: ஓ.. ப்ரியா ப்ரியா.. உன் ப்ரியா ப்ரியா
: ஏக்கமென்ன பைங்கிளி.. என்னை வந்து சேரடி
பெ: நெஞ்சிரண்டு நாளும் பாட
காவல் தாண்டிப் பூவை இங்காட
காதல் கீர்த்தனம்.. காணும் மங்களம்..
ப்ரேமை நாடகம்.. பெண்மை ஆடிடும்..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment