#44 பூவண்ணம் போல நெஞ்சம் - அழியாத கோலங்கள்

படம்: அழியாத கோலங்கள்
இசை: சலீல் சௌத்ரி
பாடியவர்கள்: ஜெயச்சந்திரன் & பி.சுசீலா: பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்
பெ: பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்
&பெ: பூவண்ணம் போல நெஞ்சே.. ஹே.. ஏஹே..

: ஆஹாஹா..
பெ: ஆஹாஹா..
...

பெ: இனிக்கும் வாழ்விலே என் சொந்தம் நீ
எனக்குள் வாழ்ந்திடும் என் தெய்வம் நீ
: பிறக்கும் ஜென்மங்கள்.. பிணைக்கும் பந்தங்கள் என்றென்றும் நீ
பெ: இனிக்கும் வாழ்விலே என் சொந்தம் நீ
எனக்குள் வாழ்ந்திடும் என் தெய்வம் நீ
: பிறக்கும் ஜென்மங்கள்.. பிணைக்கும் பந்தங்கள் என்றென்றும் நீ
பெ: இணைந்த வாழ்வில் பிரிவும் இல்லை.. தனிமையும் இல்லை
: பிறந்தால் எந்த நாளும் உன்னோடு சேர வேண்டும்

பெ: பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
: பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
பெ: எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்
&பெ: பூவண்ணம் போல நெஞ்சே.. ஹே.. ஏஹே..
...

: படிக்கும் பாடமோ உன் உள்ளங்கள்
துடிக்கும் வேகமோ என் வெள்ளங்கள்
பெ: கனிக்குள் வாட்டங்கள்.. அணைக்கும் ஊட்டங்கள்.. என் இன்பங்கள்
: படிக்கும் பாடமோ உன் உள்ளங்கள்
துடிக்கும் வேகமோ என் வெள்ளங்கள்
பெ: கனிக்குள் வாட்டங்கள்.. அணைக்கும் ஊட்டங்கள்.. என் இன்பங்கள்
: இணையும்போது இனிய எண்ணம் என்றும் நம் சொந்தம்
பெ: இமைக்குள் ஏழு தாளம் என்றென்றும் காண வேண்டும்

: பூவண்ணம் போல நெஞ்சம்
பெ: பூபாளம் பாடும் நேரம் பொங்கி நிற்கும் தினம்
: எங்கெங்கும் இன்ப ராகம்.. என்னுள்ளம் போடும் தாளம்
&பெ: பூவண்ணம் போல நெஞ்சே.. ஹே.. ஏஹே..
ஹே.. ஏஹே.. ஹே.. ஏஹே..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment