# 48 பூப்போட்ட தாவணி - காக்கிச் சட்டை

படம்: காக்கிச் சட்டை
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & எஸ்.ஜானகி

: பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே
பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே
: கிண்ணம்... பெ: நான்
: என்னை... பெ: பார்
: இன்னும்... பெ: ஏன்
: உன்னை... பெ: தான்
: ராஜாத்தி.. ஆ
பெ: பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே
...

பெ: ராக்காலம் சேலை கேட்குதே... : ஹே ஹே ஹே ஹே
பெ: ராஜாவைப் பாதி ஆக்குதே... : பாப பாப பாப பாப
: பூவான மேனி எங்கும் போட்டாயே ஜலதரங்கம்
பெ: ஹா... : ஹோ
பெ: ஹா... : ஹா
பெ: கூந்தல் ... : ஆ ஆஆ ஆஆ
பெ: மூடும்... : ஒ ஒஓ ஒஓ
பெ: ஏக்கம்... : ஆஆ ஆஆ
பெ: கூடும்... : ஆஆ ஆஆ
பெ: ராஜாங்கமே... : ஆஹ்
பெ: ஹா ஆ...

: பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே
: கிண்ணம்... பெ: நான்
: என்னை... பெ: பார்
: இன்னும்... பெ: ஏன்
: உன்னை... பெ: தான்
: ராஜாத்தி... பெ: ஆ..
பெ: பூப்போட்ட தாவணி... : ஆஆ...
பெ: போதையில்... : ஆஆ...
பெ: ஆடுதே
...

: மூடாத கோட்டை வாசலில்... பெ: ஹா ஹா ஹா ஹா
: நோகாமல் நோட்டம் பாக்கவோ... பெ: ஆ ஹா ஹா ஹா
பெ: காம்போடு பூத்த முல்லை... : தத்தூ
பெ: காயங்கள் பார்த்ததில்லை
: ஹேய்... பெ: ஹா... : ஆஹ்... பெ: ஹேய்
: மோகம்... பெ: ஆஹ்ஹா
: தீயில்... பெ: ஹா
: வேகும்... பெ: ஆஆ ஆஆ
: நீயும்... பெ: ஆஆ ஆஆ
ஆ: சேர்ந்தாட வா... ஹாஹ்
பெ: ஹா... ஹாஹ்ஹா

: பூப்போட்ட ஆஹ்... ஆஹ்... தாவணி போதையில் ஆடுதே
: கிண்ணம்... பெ: நான்
: என்னை... பெ: பார்
: இன்னும்... பெ: ஏன்
: உன்னை... பெ: தான்
: ராஜாத்தி... ஆ
பெ: பூப்போட்ட... :ஹை ஹை ஹா
பெ: தாவணி... : ஹா
பெ: போதையில்... : ஹா
பெ: ஆடு-&பெ: தே
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment