# 97 தத்தெடுத்த முத்தே வா - அமுத கானம்

படம்: அமுத கானம்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: எஸ்.ஜானகி

ம்ம்ம் ம்ம்.. ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்..
ம்ம்ம் ம்ம்.. ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்..
ஓஓஓ ஓ.. ஓ ஓஓஓ.. ஓஓ ஓஓ ஓஓ ஓஓ ஓஓ..
தத்தெடுத்த முத்தே வா.. சாதி மல்லிக் கொத்தே வா
ஆ.. தத்தெடுத்த முத்தே வா.. சாதி மல்லிக் கொத்தே வா
சிப்பியென்னைப் பாராயோ.. சின்ன முத்தம் தாராயோ
சிப்பியென்னைப் பாராயோ.. சின்ன முத்தம் தாராயோ
தத்தெடுத்த முத்தே வா.. சாதி மல்லிக் கொத்தே வா
...

யார் என்பது தெரியாமே.. ஏன் என்பதும் புரியாமே
நீ கண்டது ஒரு சொந்தம்.. நான் கொண்டது உயிர் பந்தம்
ஆராரோ.. ஆரிரரோ.. என்றே அன்று பாட்டு சொன்னேனே
யாராரோ என்றாகும் அர்த்தம் ஒன்று அதிலே கண்டேன் நான்
உங்கம்மா எவ்வளவு நல்லா பாடுறாங்க
ihikhik ஆடை கட்டிய ரோஜாப் பூக்கள்
அன்புக் காட்டில் துள்ளும் மான்கள்
Come on.. March.. March..
Left.. Right.. Left.. Right.. Left.. Right.. Left.. Right..
Left.. Right.. Left.. Right.. Left.. Right.. Left.. Right..
ஆடை கட்டிய ரோஜாப் பூக்கள்
அன்புக் காட்டில் துள்ளும் மான்கள்
ஊர்கோலம் போகும் விண்மீன்கள்

தத்தெடுத்த முத்தே வா.. சாதி மல்லிக் கொத்தே வா
சிப்பியென்னைப் பாராயோ.. சின்ன முத்தம் தாராயோ
சிப்பியென்னைப் பாராயோ.. சின்ன முத்தம் தாராயோ
தத்தெடுத்த முத்தே வா.. சாதி மல்லிக் கொத்தே வா
...

ம்ம்ம் ம்ம்.. ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்..
ம்ம்ம் ம்ம்.. ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்..
ம்ம்ம் ம்ம்.. ம்ம் ம்ம் ம்.. ம்ம் ம்ம் ம்ம் ம்ம் ம்ம்..
தத்தெடுத்த முத்தே வா.. சாதி மல்லிக் கொத்தே வா
தத்தெடுத்த முத்தே வா.. சாதி மல்லிக் கொத்தே வா
சிப்பியென்னைப் பாராயோ.. சின்ன முத்தம் தாராயோ
சிப்பியென்னைப் பாராயோ.. சின்ன முத்தம் தாராயோ
தத்தெடுத்த முத்தே வா.. சாதி மல்லிக் கொத்தே வா
...

இது ஊமையின் ராகங்கள்.. ஒரு ஏழையின் சோகங்கள்
யார் வந்து தீர்ப்பதோ.. யார் கையில் சேர்ப்பதோ
ஊரெல்லாம் கார்காலம்.. எந்தன் வானில் எந்நாளும் கோடை
எந்தன் வானில் எந்நாளும் கோடை
நான் கேட்டே வந்த வரம்.. கண்கள் ரெண்டும் கண்ணீரின் ஓடை
கண்கள் ரெண்டும் கண்ணீரின் ஓடை
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment