#132 வெளக்கு வச்ச நேரத்திலே - முந்தானை முடிச்சு

படம்: முந்தானை முடிச்சு
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: இளையராஜா & எஸ்.ஜானகி

பெ: வெளக்கு வச்ச நேரத்திலே.. மாமன் வந்தான்
வெளக்கு வச்ச நேரத்திலே மாமன் வந்தான்
மறைஞ்சு நின்னு பார்க்கையிலே தாகம் என்றான்
நான் கொடுக்க.. அவன் குடிக்க.. அந்த நேரம் தேகம் சூடு ஏற..
: வெளக்கு வச்ச நேரத்திலே தந்தானன்னா..
பெ:
: மறைஞ்சு நின்னு பார்க்கையிலே தரன்னான்னன்னா..
பெ:
...

: உச்சி வெயில் சாயும் நேரம் உதட்டோரம் ஈரம் ஏறும்
பெ: பச்சைப் புல்லும் பாயா மாறும்.. பசியேக்கம் தானாத் தீரும்
: ஓர விழி பார்க்கும் பார்வை போதை ஏறுது
பெ: நூறு முறை சேர்ந்த போதும் ஆசை கூடுது
: பொழுதாச்சு.. விளையாட.. ஒரு வாடைக் காத்து சூடு ஏத்தும்

பெ: வெளக்கு வச்ச நேரத்திலே மாமன் வந்தான்
மறைஞ்சு நின்னு பார்க்கையிலே தாகம் என்றான்
...

: நித்தம் புது ராகம் கண்டு நான் பாடும் பாடல் நூறு
பெ: நீ படிச்ச வேகம் கண்டு நிலை மாறும் தேகம் பாரு
: நீல மயில் தோகை சூடி ஜாகை தேடுது
பெ: ஜாதி மலர் தேனில் ஊற ஜாடை கூறுது
: பொழுதாச்சு.. விளையாட.. ஒரு வாடைக் காத்து சூடு ஏத்தும்

: வெளக்கு வச்ச நேரத்திலே தந்தானன்னா..
மறைஞ்சு நின்னு பார்க்கையிலே தரன்னான்னன்னா..
பெ: நான் கொடுக்க.. அவன் குடிக்க.. அந்த நேரம் தேகம் சூடு ஏற
வெளக்கு வச்ச நேரத்திலே மாமன் வந்தான்
மறைஞ்சு நின்னு பார்க்கையிலே தாகம் என்றான்
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment