#140 உன்னை நினைச்சே பாட்டுப் படிச்சேன்- அபூர்வ சகோதரர்கள்

படம்: அபூர்வ சகோதரர்கள்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்

உன்னை நினைச்சே.. பாட்டுப் படிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
என்னை நினைச்சே.. நானும் சிரிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
...
உன்னை நினைச்சே பாட்டுப் படிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
என்னை நினைச்சே நானும் சிரிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
அந்த வானம் அழுதாத்தான் இந்த பூமியே சிரிக்கும்
வானம்போல் சில பேர் சொந்த வாழ்க்கையும் இருக்கும்
உணர்ந்தேன் நான்
உன்னை நினைச்சே பாட்டுப் படிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
என்னை நினைச்சே நானும் சிரிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
...

ஆசை வந்து என்னை ஆட்டி வைத்த பாவம்
மற்றவரை நான் ஏன் குற்றம் சொல்ல வேண்டும்
கொட்டும் மழைக் காலம் உப்பு விற்கப் போனேன்
காற்றடிக்கும் நேரம் மாவு விற்கப் போனேன்
தப்புக் கணக்கைப் போட்டுத் தவித்தேன் தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
பட்ட பிறகே புத்தி தெளிந்தேன் தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
நலம் புரிந்தாய் எனக்கு.. நன்றி உரைப்பேன் உனக்கு.. நான்தான்

உன்னை நினைச்சே பாட்டுப் படிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
என்னை நினைச்சே நானும் சிரிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
...

கண்ணிரண்டில் நான்தான் காதலென்னும் கோட்டை
கட்டி வைத்துப் பார்த்தேன்.. அத்தனையும் ஓட்டை
உள்ளபடி யோகம்.. உள்ளவர்க்கு நாளும்
நட்ட விதை யாவும் நல்ல மரமாகும்
ஆடும் வரைக்கும் ஆடியிருப்போம் தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
ஆட்டம் முடிந்தால் ஓட்டம் எடுப்போம் தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
நலம் புரிந்தாய் எனக்கு.. நன்றி உரைப்பேன் உனக்கு.. நான்தான்

உன்னை நினைச்சே பாட்டுப் படிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
என்னை நினைச்சே நானும் சிரிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
அந்த வானம் அழுதாத்தான் இந்த பூமியே சிரிக்கும்
வானம்போல் சில பேர் சொந்த வாழ்க்கையும் இருக்கும்
உணர்ந்தேன் நான்
உன்னை நினைச்சே பாட்டுப் படிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
என்னை நினைச்சே நானும் சிரிச்சேன்.. தங்கமே.. ஞானத் தங்கமே
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment