#160 காலையிலும் மாலையிலும் - சந்தைக்கு வந்த கிளி

படம்: சந்தைக்கு வந்த கிளி
இசை: தேவா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & சுனந்தா


: காலையிலும் மாலையிலும் இது கல்லூரி வாசலில் வந்த நிலா
பெ: காதலிக்க கையணைக்க இது கண்ணாலே சம்மதம் தந்த நிலா
: காலையிலும் மாலையிலும் இது கல்லூரி வாசலில் வந்த நிலா
பெ: காதலிக்க கையணைக்க இது கண்ணாலே சம்மதம் தந்த நிலா
: சின்னஞ்சிறு நிலா.. சேலை கட்டும் நிலா.. சித்திரை மாத நிலா
பெ: புத்தம் புது நிலா.. பொட்டு வைத்த நிலா.. புன்னகை மின்னும் நிலா
: கட்டித் தழுவிடும் வானம் இனி விட்டுப் பிரியாது
பெ: எட்டி விலகிடும் நாணம்.. மனம் வெட்கம் அறியாது
: காலையிலும் மாலையிலும் இது கல்லூரி வாசலில் வந்த நிலா
பெ: காதலிக்க கையணைக்க இது கண்ணாலே சம்மதம் தந்த நிலா
...

: காவேரி கரை புரண்டு கல்லணையைத் தேடி வர
கேளாத கவிதையொன்று கைவளையல் பாடி வர
பெ: மூவாறு வயது வந்து முத்து ரதம் ஆடி வர
மேலாடை விரித்து வைத்து முன்னழகை மூடி வர
: மயங்கி மயங்கித் தவிக்க ஒரு மந்திரம் போட்டதென்ன
பெ: சிறுகச் சிறுக அணைக்க என்னை சம்மதம் கேட்டதென்ன
: கைகள் தடவித் தடவி இடமும் வலமும்
தட்டாத தஞ்சாவூர் மத்தளமே

: காலையிலும் மாலையிலும் இது கல்லூரி வாசலில் வந்த நிலா
பெ: காதலிக்க கையணைக்க இது கண்ணாலே சம்மதம் தந்த நிலா
...

பெ: காதோரம் ரகசியமாய்க் கூவும் இந்தக் கோகிலமே
கண்ணா உன் இருப்பிடந்தான் என்னுடைய கோகுலமே
: தேவாரம் திருப்புகழ் போல் தித்திக்கும் உன் வாசகமே
நான் பாட நெருங்கி வந்த தியாகராஜ கீர்த்தனமே
பெ: சுதியும் லயமும் இணைய பிறர் சம்மதம் தேவையில்லை
: இசையும் மொழியும் தழுவ இங்கு எப்பவும் கேள்வியில்லை
பெ: உன்னை நினைக்க நினைக்க இனிக்க இனிக்க
உண்டாகும் ஆனந்த ராகங்களே

: காலையிலும் மாலையிலும் இது கல்லூரி வாசலில் வந்த நிலா
பெ: காதலிக்க கையணைக்க இது கண்ணாலே சம்மதம் தந்த நிலா
: காலையிலும் மாலையிலும் இது கல்லூரி வாசலில் வந்த நிலா
பெ: காதலிக்க கையணைக்க இது கண்ணாலே சம்மதம் தந்த நிலா
: சின்னஞ்சிறு நிலா.. சேலை கட்டும் நிலா.. சித்திரை மாத நிலா
பெ: புத்தம் புது நிலா.. பொட்டு வைத்த நிலா.. புன்னகை மின்னும் நிலா
: கட்டித் தழுவிடும் வானம் இனி விட்டுப் பிரியாது
பெ: எட்டி விலகிடும் நாணம்.. மனம் வெட்கம் அறியாது
: அ.. காலையிலும் மாலையிலும் இது கல்லூரி வாசலில் வந்த நிலா
பெ: காதலிக்க கையணைக்க இது கண்ணாலே சம்மதம் தந்த நிலா
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment