#166 கூக்கூ என்று குயில் - காதல் பரிசு

படம்: காதல் பரிசு
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & எஸ்.ஜானகி

: கூக்கூ என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ
கூக்கூ என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ
இந்தக் குயில் எந்த ஊர்க் குயில்
நெஞ்சைத் தொடும் இன்னிசைக் குயில்
பெ: கூக்கூ என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ
கூக்கூ என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ
இந்தக் குயில் எந்த ஊர்க் குயில்
நெஞ்சைத் தொடும் இன்னிசைக் குயில்
: கூக்கூ என்று குயில் கூவாதோ
பெ: இன்ப மழை தூவாதோ
...

பெ: வானம் கை நீட்டும் தூரம் எங்கெங்கும் எங்கள் ராஜாங்கம் ஆகும்
: மேகம் தேர் கொண்டு மின்னல் சீர் கொண்டு காதல் ஊர்கோலம் போகும்
பெ: வானம் கை நீட்டும் தூரம் எங்கெங்கும் எங்கள் ராஜாங்கம் ஆகும்
: மேகம் தேர் கொண்டு மின்னல் சீர் கொண்டு காதல் ஊர்கோலம் போகும்
பெ: கல்யாணமாம்.. தேனாறு கொஞ்சம் பாலாறு கொஞ்சம்
பாய்ந்தோடும் நேரம் ஆனந்த மேளம்.. கூக்கூ..
: என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ.. கூக்கூ..
பெ: என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ
: இந்தக் குயில் எந்த ஊர்க் குயில்
பெ: நெஞ்சைத் தொடும் இன்னிசைக் குயில்
: கூக்கூ
பெ: என்று குயில் கூவாதோ
: இன்ப மழை தூவாதோ
...

: கூந்தல் பாய் போடு தோளில் கை போடு கண்ணில் மை போட்ட மானே
பெ: கையில் கை போடு ஊஞ்சல் நீ போடு என்னைத் தந்தேனே நானே
: கூந்தல் பாய் போடு தோளில் கை போடு கண்ணில் மை போட்ட மானே
பெ: கையில் கை போடு ஊஞ்சல் நீ போடு என்னைத் தந்தேனே நானே
: மேகங்களே.. என் நெஞ்சின் தாகம் எப்போது தீரும்
கல்யாண ராகம் எப்போது கேட்கும்.. கூக்கூ..
பெ: என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ.. கூக்கூ..
: என்று குயில் கூவாதோ இன்ப மழை தூவாதோ
பெ: இந்தக் குயில் எந்த ஊர்க் குயில்
: நெஞ்சைத் தொடும் இன்னிசைக் குயில்
பெ: இந்தக் குயில்
: எந்த ஊர்க் குயில்.. நெஞ்சைத் தொடும்
பெ: இன்னிசைக் குயில்
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment