#173 மல்லி மல்லி இது ஜாதி மல்லி - ராட்சஸன்

படம்: ராட்சஸன்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & சித்ரா

பெ: மல்லி மல்லி இது ஜாதி மல்லி.. பூத்திருக்கு உங்கள் பேரைச் சொல்லி
: மல்லி மல்லி இது ஜாதி மல்லி.. பூத்திருக்கு என்னைக் கிள்ளச் சொல்லி
பெ: நாணம் எங்கள் தாய்மொழி
: மெளனம் உங்கள் வாய்மொழி
பெ: எனை நீ தீண்டும்போது உள்ளம் எங்கும் இன்ப வெள்ளம் பாய்ந்து செல்லும்
: மல்லி மல்லி இது ஜாதி மல்லி
பெ: பூத்திருக்கு உங்கள் பேரைச் சொல்லி
...

: நெஞ்சுக்குள்ளே ஒரு போராட்டம்.. இன்னும் என்ன கண்ணே மெளனம்
பெ: உள்ளுக்குள்ளே சின்னத் தேரோட்டம்.. தந்துவிட்டேன் என்னை நானும்
: உனக்குள் என்னை நான் தேடுகிறேன்
பெ: நானும் அதையே பாடுகிறேன்
: வசந்தங்கள் உன்னைக் கண்டு வணக்கங்கள் போடாதா
பெ: குளிக்காத பூக்கள் எல்லாம் மழைக்காக வாடாதா
: தேவியே தேடி வா.. தேனிசை பாடி வா

பெ: மல்லி மல்லி இது ஜாதி மல்லி
: பூத்திருக்கு என்னைக் கிள்ளச் சொல்லி
...

பெ: இன்பக் கண்ணா உன்னைக் காணாமல் கண்ணுக்குள்ளே ஒரு மோகம்
: சின்னப் பெண்ணே உன்னைத் தீண்டாமல் கைகளுக்கு இல்லை யோகம்
பெ: அங்கங்கள் எங்கெங்கோ நோகலாம்
: அங்கங்கே இன்பங்கள் காணலாம்
பெ: நதி உன்னைச் சேர்த்தது கண்ணா.. நீ என்னை விலகாதே
: விதி என்னைச் சேர்த்தது பெண்ணே.. நீ என்னை மறவாதே
பெ: வானிலா தேயலாம் வானந்தான் தேயுமா

: மல்லி மல்லி இது ஜாதி மல்லி
பெ: பூத்திருக்கு உங்கள் பேரைச் சொல்லி
: மெளனம் உங்கள் வாய்மொழி
பெ: நாணம் எங்கள் தாய்மொழி
: எனை நீ தீண்டும்போது உள்ளம் எங்கும்
பெ: ஆஹ்..
: இன்ப வெள்ளம்
பெ: ஆஹ்..
: பாய்ந்து செல்லும்
பெ: ஆஹ்.. மல்லி மல்லி இது ஜாதி மல்லி
: பூத்திருக்கு என்னைக் கிள்ளச் சொல்லி
பெ: லல்லல்லா.. லல லாலல்லல்லா..
: ம்ஹும்ஹும்ஹும்.. ஆஹா ஆஹா ஆஹா..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment