#170 சிங்களத்துச் சின்னக் குயிலே - புன்னகை மன்னன்

படம்: புன்னகை மன்னன்
இசை: இளையராஜா
எழுதியவர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & சித்ரா

: ஜிங்கள ஜிங்கள ஜிங்கள ஜிங்கள
ஜிங்கள ஜிங்கள ஜிங்கள ஜிங்கா
பெ: ஜிங்கள ஜிங்கா ஜீபூம்பா ஜிங்கள ஜிங்கா
கன்னம் வலிக்கும் கிள்ளாதே கள்ளூளி மங்கா
: கூ.. சிங்களத்துச் சின்னக் குயிலே
எனக்கு ஒரு மந்திரத்தைச் சொல்லும் மயிலே
சிங்களத்துச் சின்னக் குயிலே
எனக்கு ஒரு மந்திரத்தைச் சொல்லும் மயிலே
ஜிங்கள ஜிங்கா ஜீபூம்பா ஜிங்கள ஜிங்கா
ஜிங்கள ஜிங்கா ஜீபூம்பா ஜிங்கள ஜிங்கா.. கூ..
...

: அன்பே நீயின்றி அலைகள் ஆடாது
கண்கள் சாய்ந்தாலும் இமைகள் மூடாது
பூவே நீயின்றிப் பொழுதும் போகாது
காதல் இல்லாமல் கவிதை வாராது
பெ: ஆதரிக்க நல்ல இளைஞன்
மனம் விட்டுக் காதலிக்க நல்ல கவிஞன்
: காதலிக்க வந்த கலைஞன்
இவன் என்றும் தாவணிக்கு நல்ல தலைவன்
பெ: தடை ஏது தலைவா.. இடை மேலே உடை நீயே
பூ மஞ்சம் நீ போட வா

பெ: எனக்கென்ன சிங்களத்துச் சின்னக் குயில் நான்
உனக்கு ஒரு மந்திரத்தைச் சொல்லும் மயில் நான்
சிங்களத்துச் சின்னக் குயில் நான்
உனக்கு ஒரு மந்திரத்தைச் சொல்லும் மயில் நான்
: ஜிங்கள ஜிங்கா ஜீபூம்பா ஜிங்கள ஜிங்கா
ஜிங்கள ஜிங்கா ஜீபூம்பா ஜிங்கள ஜிங்கா.. கூ..
...

பெ: நிலவே நான்தானா நிஜமா வீண் கேலி
உந்தன் மடிதானே நிலவின் நாற்காலி
ஒரு நாள் அமர்ந்தாலும் உலகில் நான் ராணி
காமன் பூச்சூடும் கலையில் நீ ஞானி
: ஆத்திரத்தில் தொட்டு வைக்கிறேன்
இருக்கட்டும் ராத்திரிக்கு விட்டு வைக்கிறேன்
பெ: விட்டுவிடு தத்தளிக்கிறேன்
என்னை விட்டு எட்டி நில்ல எச்சரிக்கிறேன்
: பிடிவாதம் தகுமா கொடி ஒன்று கனி ரெண்டு
வாங்காமல் தாங்காதம்மா

: இசை தரும் சிங்களத்துச் சின்னக் குயிலே
எனக்கு ஒரு மந்திரத்தைச் சொல்லும் மயிலே
சிங்களத்துச் சின்னக் குயிலே
எனக்கு ஒரு மந்திரத்தைச் சொல்லும் மயிலே
பெ: ஜிங்கள ஜிங்கா ஜீபூம்பா ஜிங்கள ஜிங்கா
கன்னம் வலிக்கும் கிள்ளாதே கள்ளூளி மங்கா
: கூ.. ஜிங்கள ஜிங்கா ஜீபூம்பா ஜிங்கள ஜிங்கா
ஜிங்கள ஜிங்கா ஜீபூம்பா ஜிங்கள ஜிங்கா.. கூ..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment