#213 முத்தமிழ்க் கவியே வருக - தர்மத்தின் தலைவன்

படம்: தர்மத்தின் தலைவன்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: கே.ஜே.ஏசுதாஸ் & சித்ரா


பெ.குழு: ஊஊ ஊஊ.. ஊ ஊஊஊ.. ஊஊ ஊஊ.. ஊ ஊஊஊ..
ஊஊ.. ஊஊ.. ஊஊ.. ஊஊ.. ஊ..
...
பெ: முத்தமிழ்க் கவியே வருக.. முக்கனிச் சுவையே வருக
முத்தமிழ்க் கவியே வருக.. முக்கனிச் சுவையே வருக
காதலெனும் தீவினிலே காலங்கள் நாம் வாழ நாள் வந்தது
: முத்தமிழ்க் கலையே வருக.. முக்கனிச் சுவையும் தருக
காதலெனும் தீவினிலே காலங்கள் நாம் வாழ நாள் வந்தது
முத்தமிழ்க் கலையே வருக.. முக்கனிச் சுவையும் தருக
...

பெ: காதல் தேவன் மார்பில் ஆடும் பூமாலை நான்
காவல் கொண்ட மன்னன் நெஞ்சில் நானாடுவேன்
: கண்கள் மீது ஜாடை நூறு நான் பார்க்கிறேன்
கவிதை நூறு தானே வந்து நான் பாடினேன்
பெ: மூடாத தோட்டத்தில் ரோஜாக்கள் ஆட
தேனோடு நீயாட ஓடோடி வா
: காணாத ஸ்வர்க்கங்கள் நாம் காணத்தானே
பூந்தென்றல் தேரேறி நீ ஓடி வா
பெ: காலங்கள் நேரங்கள் நம் சொந்தம்.. இன்பம் கோடி..
ஆஆஆஆ ஆஆ ஆஆ ஆ..

: ஆஆ.. முத்தமிழ்க் கலையே வருக.. முக்கனிச் சுவையும் தருக.. ஹோ..
...

பெ.குழு: ஊஊ ஊஊ.. ஊ ஊஊஊ.. ஊஊ ஊஊ.. ஊ ஊஊஊ..
ஊஊ.. ஊஊ.. ஊ..
...
: சந்தம் கொள்ளும் தமிழ்க் காதல் சிந்து
கொஞ்சம் கெஞ்சும் வண்ணம்.. ஒரு ராகம் சிந்து
பெ: நெஞ்சம் எந்தன் மஞ்சம்.. அதில் அன்பைத் தந்து
தந்தோம் தந்தோம் என்று புதுத் தாளம் சிந்து
: வார்த்தைக்குள் அடங்காத ரசமான சரசம்
நானாட ஒரு மேடை நீ கொண்டு வா
பெ: என்றைக்கும் விளங்காத பல கோடி இன்பம்
யாருக்கும் தெரியாமல் நீ சொல்ல வா
: காலங்கள் நேரங்கள் நம் சொந்தம்.. இன்பம் கோடி..
ஆஆஆஆ ஆஆ ஆஆ ஆ..

பெ: ஆஆ.. முத்தமிழ்க் கவியே வருக.. முக்கனிச் சுவையே வருக
: காதலெனும் தீவினிலே காலங்கள் நாம் வாழ நாள் வந்தது
பெ: முத்தமிழ்க் கவியே வருக.. முக்கனிச் சுவையே வருக
: முத்தமிழ்க் கலையே வருக.. முக்கனிச் சுவையும் தருக.. ஹோ..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment