#211 ஐ லவ் யூ மீனா - மதுரை மீனாட்சி

படம்: மதுரை மீனாட்சி
இசை: தேவா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & சித்ரா

: ஐ லவ் யூ மீனா.. மீனா.. மீனா.. மீனா..
பெ: நீயின்றி நானா.. நானா.. நானா..
...
: ஐ லவ் யூ மீனா.. மீனா..
பெ: நீயின்றி நானா.. நானா..
: கண்ணுக்குள்ளே சொக்கி விட்டேன்.. கைகளுக்குள் சிக்கி விட்டேன்
பெ: ஒரு மீனாட்சி நானில்லையா.. இனிமேலாட்சி நீயில்லையா
: ஐ லவ் யூ மீனா.. மீனா..
பெ: நீயின்றி நானா.. நானா..
: ஐ லவ் யூ மீனா.. மீனா..
பெ: நீயின்றி நானா.. நானா..
...

: நான் விண்ணைத் தாண்டி ஓடிச் செல்லும் பிள்ளை
உன் கண்ணைத் தாண்டி ஓடக் கூடவில்லை.. ஹோ..
பெ: நீ விண்ணில் சென்றும் கூட கத்தும் கிள்ளை
நான்தானே கூட ஏலம் கேட்கும் முல்லை
: மேல்வர்க்கம் கீழ்வர்க்கம் சேராதம்மா
விபத்தாக நான் வந்து சேர்ந்தேனம்மா
பெ: மேல்வர்க்கம் மேல்வர்க்கம்தான் தேடுமா
மேகங்கள் மேல்நோக்கி மழை பெய்யுமா
: கண்ணுக்குள் கண் வைத்தோம்.. கன்னத்தில் வைப்போமா

: ஐ லவ் யூ மீனா.. மீனா..
பெ: நீயின்றி நானா.. நானா..
: ஐ லவ் யூ மீனா.. மீனா..
பெ: நீயின்றி நானா.. நானா..
...
: பூவுக்குள் வீசும் வாசம் எந்தப் பக்கம்
பெண்ணுக்குள் காணும் இன்பம் எந்தப் பக்கம்.. ஹா..
பெ: கற்கண்டில் தித்திப்புத்தான் எந்தப் பக்கம்
கன்னிக்குள் காதல் சொர்க்கம் அந்தப் பக்கம்
: நதி நீரில் மழை போல விழுந்தேனம்மா
நானிங்கு உனக்குள்ளே கரைந்தேனம்மா
பெ: மண்ணோடு சேராமல் பயிர் வாழுமா
உன்னோடு சேராமல் உயிர் வாழுமா
: வார்த்தைக்குள் அர்த்தம் போல் வாழ்க்கைக்குள் வாழ்வோமா

: ஐ லவ் யூ மீனா.. மீனா..
பெ: நீயின்றி நானா.. நானா..
: கண்ணுக்குள்ளே சொக்கி விட்டேன்.. கைகளுக்குள்ihikhik சிக்கி விட்டேன்
பெ: ஒரு மீனாட்சி நானில்லையா.. இனிமேலாட்சி நீயில்லையா
: ஐ லவ் யூ மீனா.. மீனா..
பெ: நீயின்றி நானா.. நானா..
: ஐ லவ் யூ மீனா.. மீனா..
பெ: நீயின்றி நானா.. நானா..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment