#228 தேவதை இளந்தேவி - ஆயிரம் நிலவே வா

படம்: ஆயிரம் நிலவே வா
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்


: தேவதை இளந்தேவி.. உன்னைச் சுற்றும் ஆவி
காதலான கண்ணீர் காணவில்லையா
ஓ.. நீயில்லாமல் நானா..
தேவதை இளந்தேவி.. உன்னைச் சுற்றும் ஆவி
காதலான கண்ணீர் காணவில்லையா
ஓ.. நீயில்லாமல் நானா..
...

: ஏரிக்கரை பூவெல்லாம் எந்தன் பெயரைச் சொல்லாதோ
பூவசந்தமே.. நீ மறந்ததேன்
ஆற்று மணல் மேடெங்கும் நாம் வரைந்த கோலங்கள்
தேவ முல்லையே.. காணவில்லையே
காதல் சோதனை.. இரு கண்ணில் வேதனை
ஒரு வானம்பாடி தேகம் வாடிப் பாடும் சோகம் கோடி

: தேவதை இளந்தேவி.. உன்னைச் சுற்றும் ஆவி
காதலான கண்ணீர் காணவில்லையா
ஓ.. நீயில்லாமல் நானா..
...
ஆ.குழு: லா.. லாலா.. லாலலா..
லாலலா லாலலா லாலலாலலா..
லல லாலலால லாலலால லாலலால லாலலால லா..
...

: எந்தனது கல்லறையில் வேறொருவன் தூங்குவதா
விதியென்பதா.. சதியென்பதா
சொந்தமுள்ள காதலியே.. வற்றிவிட்ட காவிரியே
உந்தனாவியை நீ வெறுப்பதா
இது கண்ணீர் ராத்திரி.. என் கண்ணே ஆதரி
இவன் தேயும் தேதி.. கண்ணீர் ஜாதி.. நீதான் எந்தன் பாதி

: தேவதை இளந்தேவி.. உன்னைச் சுற்றும் ஆவி
காதலான கண்ணீர் காணவில்லையா
ஓ.. நீயில்லாமல் நானா..
ஓ.. நீயில்லாமல் நானா..
ஓ.. நீயில்லாமல் நானா..
ஆ.குழு: லாலல லலலாலா.. லாலலால லாலா..
லாலலாலலாலா லாலலாலலா.. லா.. லாலலால லாலா..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment