#266 பூவாடைக் காற்றே - மை டியர் குட்டிச்சாத்தான்

படம்: மை டியர் குட்டிச்சாத்தான்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: கே.ஜே.ஏசுதாஸ், இளையராஜா & குழுவினர்


பெ.குழு: தா.. தகதா.. தகதா.. தகதா.. தகதா.. தகதா..
தகதக தகதக தகதக தகதகதா..
...
ஆ1: பூவாடைக் காற்றே.. சுகம் கொண்டு வா
பனி நீராடும் பூவே.. மணம் கொண்டு வா
பழகும்
பெ.குழு: லல்லல்லா
ஆ1: கிளிகள்
பெ.குழு: லல்லல்லா
ஆ1: பழகும் கிளிகள் இன்று பறக்கின்றதே
சிறகை விரித்து விண்ணை மறைக்கின்றதே
பூவாடைக் காற்றே.. சுகம் கொண்டு வா
பனி நீராடும் பூவே.. மணம் கொண்டு வா
...

ஆ1: சொர்க்கத்தை மண் மீது காண்கின்றோம் இப்போது
சொர்க்கத்தை மண் மீது காண்கின்றோம் இப்போது
ஓடும் மேகங்களே.. உடைகளாகுங்களே
ஓடும் மேகங்களே.. சொல்லுங்களே
உடைகளாகுங்களே.. நில்லுங்களே
வசந்தமெங்கள் வாழ்விலே
ஆ2: ஏ.. தகதக தகதக தகதக தகதக தகதக தகதக தகதக தகதகதா..

ஆ1: பூவாடைக் காற்றே.. சுகம் கொண்டு வா
பனி நீராடும் பூவே.. மணம் கொண்டு வா
...

ஆ1: ஆஹாஹா ஆனந்தம்.. பூலோகம் பூமஞ்சம்
ஆஹாஹா ஆனந்தம்.. பூலோகம் பூமஞ்சம்
இன்பம் எங்கும் கொள்ளை.. அள்ளக் கைகள் இல்லை
இன்பம் எங்கும் கொள்ளை.. யாரும் இல்லை
அள்ளக் கைகள் இல்லை.. நேரம் இல்லை
குழந்தை செய்த சாதனை
ஆ2: ஏ.. தகதக தகதக தகதக தகதக தகதக தகதக தகதக தகதகதா..

ஆ1: பூவாடைக் காற்றே.. சுகம் கொண்டு வா
பனி நீராடும் பூவே.. மணம் கொண்டு வா
பழகும்
பெ.குழு: லல்லல்லா
ஆ1: கிளிகள்
பெ.குழு: லல்லல்லா
ஆ1: பழகும் கிளிகள் இன்று பறக்கின்றதே
சிறகை விரித்து விண்ணை மறைக்கின்றதே
பூவாடைக் காற்றே.. சுகம் கொண்டு வா
பனி நீராடும் பூவே.. மணம் கொண்டு வா
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment