#16 ஆனந்த தாகம் உன் கூந்தல் - வா இந்தப் பக்கம்

படம்: வா இந்தப் பக்கம்
இசை: ஷ்யாம்
பாடியவர்கள்: தீபன் சக்கரவர்த்தி & எஸ். ஜானகி

: ஆனந்த தாகம் உன் கூந்தல் பூக்கள் தீர்க்குமே
நாணம் தோற்குமே
அடிக்கடி மலர்க்கொடி நேரம் பார்க்குமே
பெ: ஆனந்த தாகம் என் கூந்தல் பூக்கள் தீர்க்குமோ
நாணம் தோற்குமோ
அடிக்கடி மலர்க்கொடி நேரம் பார்க்குமோ
...

: உண்மையில் என் மயில் ஆடுமுன்
பெ: ஆடுமுன்..
: பொன் மழைக்காலம் போய்விடும்
பெ: போகட்டும்..
: ஆசை ஆறி விட நேர்ந்திடும்
பெ: நேருமோ..
ராத்திரி அலைகள் ஓயட்டும்
: ஓயுமோ..
பெ: மூத்தவர் தலைகள் சாயட்டும்
: சாயுமோ..
பெ: தீபத்தின் விழிகள் மூடட்டும்
: மூடுமோ..
ஆடை கொடு
பெ: ஆளை விடு
: தேகம் தொடு
பெ: போதும் விடு
: தாகம் ஊறுதே
பெ: வளைக்கரம் ஒலிக்கையில் மானம் போகுதே

: ஆனந்த தாகம்
...

பெ: கன்னியின் மேனி வேர்க்குதே
: ஏனம்மா..
பெ: ஜன்னலின் கம்பி பார்க்குதே
: அட ராமா..
பெ: பேசும் ஓசையொன்று கேட்குதே
: கேட்குமோ..
திரிகளை விரல்கள் தூண்டுதே
பெ: தூண்டாதே..
: அணைகளை வெள்ளம் தாண்டாதே
பெ: தாண்டாதே..
: ஆசை நாகம் வந்து தீண்டுதே
பெ: தீண்டாதே..
நாணம் வந்து ஊர்கின்றது
: தீயில் விஷம் சேர்கின்றது
பெ: கண்கள் மூடுதே
: அணைக்கையில் கவிக்குயில் ஊமை ஆனதே

: ஆனந்த தாகம்
பெ: லாலால லாலா..
: உன் கூந்தல் பூக்கள் தீர்க்குமே
பெ: லாலால லாலா லாலலா..
: நாணம் தோற்குமே
பெ: லாலா லாலலா..
: அடிக்கடி மலர்க்கொடி நேரம் பார்க்குமே
பெ: லாலா லாலலா..
: நேரம் பார்க்குமே
பெ: ஆஆ ஆஅஆ..
: நேரம் பார்க்குமே
பெ: லாலா லாலலா..
: நேரம் பார்க்குமே
பெ: லாலா லாலலா..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment