# 57 ஓ வெண்ணிலாவே - ஆனந்தக் கும்மி

படம்: ஆனந்தக் கும்மி
இசை: இளையராஜா
எழுதியவர்: வைரமுத்து
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & எஸ்.ஜானகி

: ஓ வெண்ணிலாவே வா ஓடி வா
ஓ வெண்ணிலாவே வா ஓடி வா
பெ: ஓ வெண்ணிலாவே வா ஓடி வா
: நாளை இந்த வேளை எம்மை நீ காண வா.. ஓ.. பால் போல வா
பெ: நாளை இந்த வேளை எம்மை நீ காண வா.. ஓ.. பால் போல வா
: ஓ வெண்ணிலாவே
பெ: வா ஓடி வா
...

பெ: நிலவின் ஜாடை தெரியும் ஓடை அழகே நீயும் நீராடு.. ஹோய்
: மலர்கள் சேர்ந்து மாலை கோர்த்து அடடா நீயும் பூச்சூடு
பெ: கதைகள் பேசு கவிகள் பேசு விடியும் வரையில் நீ பாடு
: நிலவே நீயும் தூங்காதே ஹோய்
நாளை இந்த வேளை எம்மை நீ காண வா.. ஓ.. பால் போல வா

பெ: ஓ வெண்ணிலாவே வா ஓடி வா
: ஓ வெண்ணிலாவே வா ஓடி வா
பெ: நாளை இந்த வேளை எம்மை நீ காண வா.. ஓ.. பால் போல வா
...

பெ.குழு: லாலி லாலி லாலி லாலி.. லாலி லாலி லாலி
லாலி லாலி லாலி லாலி.. லாலி லாலி லாலி
லாலி லல்லாலி லாலி லல்லாலி.. லாலி லாலி லாலி
லலலலி லலலி லலலலி லா லலலலி லலலி லலலலி லா
லாலி லலில லாலி லலில ஹோய்
...

: இதமாய்ச் சாய்ந்து இமைகள் மூடு இதுதான் முடிவு வேறேது.. ஹோய்
பெ: இறக்கும்போதும் இதுவே போதும் இனிமேல் பிறவி வாராது
: காதல் மாலை சூடும் வேளை அழுகை ஏனோ கூடாது

பெ: நிலவே நீயும் தூங்காதே ஹோய்
நாளை இந்த வேளை எம்மை நீ காண வா.. பால் போல வா
&பெ: ஓ வெண்ணிலாவே வா ஓடி வா
ஓ வெண்ணிலாவே வா ஓடி வா
நாளை இந்த வேளை எம்மை நீ காண வா.. ஓ.. பால் போல வா

&பெ: ஆனந்தம் கொண்டு நீங்கள் இன்று போல் வாழ்கவே
ஆயிரம் பெளர்ணமிகள் கண்டுதான் வாழ்கவே
ஆவியில் சேர்ந்த காதல் ஆனந்தம் காணவே
ஆகாயம் உள்ள மட்டும் அழியாமல் வாழ்கவே
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment