# 75 கண்ணா வருவாயா - மனதில் உறுதி வேண்டும்

படம்: மனதில் உறுதி வேண்டும்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: கே.ஜே.ஏசுதாஸ் & சித்ரா

பெ.குழு: ம்ம்ம்.. ம்.. ம்ம்ம்..ம்.. ம்.. ம்.. ம்..
ம்.. ம்ம்ம்ம்.. ம்.. ம்ம்ம்ம்.. ம்ம்ம்..
ம்.. ம்ம்ம்ம்.. ம்.. ம்ம்ம்ம்.. ம்ம்..
பெ: கண்ணா வருவாயா..
கண்ணா வருவாயா.. மீரா கேட்கிறாள்
மன்னன் வரும் பாதை மங்கை பார்க்கிறாள்
மாலை மலர்ச்சோலை நதியோரம் நடந்து
கண்ணா வருவாயா.. மீரா கேட்கிறாள்
பெ.குழு: கண்ணா.. கண்ணா.. கண்ணா..
...

: ஆ.. நீல வானும் நிலமும் நீரும் நீயெனக் காண்கிறேன்
பெ: உண்ணும்போதும் உறங்கும்போதும் உன் முகம் பார்க்கிறேன்
: கண்ணன் வந்து நீந்திடாது காய்ந்துபோகும் பாற்கடல்
பெ: உன்னையிங்கு ஆடை போல ஏற்றுக் கொள்ளும் பூவுடல்
: வேறில்லயே ப்ருந்தாவனம்
பெ: விடிந்தாலும் நம் ஆலிங்கனம்
: ஸ்வர்க்கம் இதுவோ

: மீரா வருவாளா.. கண்ணன் கேட்கிறான்
மாலை மலர்ச்சோலை நதியோரம் நடந்து
மீரா வருவாளா.. கண்ணன் கேட்கிறான்
...

பெ.குழு: ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்.. ம்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்..
ம்ம் ம்.. ம் ம்ம்.. ம்ம் ம்.. ம் ம்ம்..
: மல்லிகைப் பஞ்சணையிட்டு மெல்லிய சிற்றிடை தொட்டு மோகம் தீர்க்கவா
மல்லிகைப் பஞ்சணையிட்டு மெல்லிய சிற்றிடை தொட்டு மோகம் தீர்க்கவா
பெ: மன்மத மந்திரம் சொல்லி வந்தனள் சுந்தரவல்லி ராகம் சேர்க்கவா
மன்மத மந்திரம் சொல்லி வந்தனள் சுந்தரவல்லி ராகம் சேர்க்கவா
: கொடியிடை ஒடிவடன் முன்னம் மடியிடில் எடுத்திடவா
பெ: மலர்விழி மயங்கிடும் வண்ணம் மதுரசம் கொடுத்திடவா
: இரவு முழுதும் உறவு மழையிலே
பெ: இருவர் உடலும் நனையும் பொழுதிலே
: ஒருவர் கவிதை ஒருவர் விழியிலே

பெ: கண்ணா வருவாயா.. மீரா கேட்கிறாள்
: மீரா வருவாளா.. கண்ணன் கேட்கிறான்
பெ: மாலை மலர்ச்சோலை நதியோரம் நடந்து
: மீரா வருவாளா.. கண்ணன் கேட்கிறான்
பெ.குழு: கண்ணா.. கண்ணா.. கண்ணா..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment