#238 கல்யாணத் தேன் நிலா - மௌனம் சம்மதம்

படம்: மௌனம் சம்மதம்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: கே.ஜே.ஏசுதாஸ் & சித்ரா: கல்யாணத் தேன் நிலா.. காய்ச்சாத பால் நிலா
நீதானே வான் நிலா.. என்னோடு வா நிலா
தேயாத வெண்ணிலா.. உன் காதல் கண்ணிலா
ஆகாயம் மண்ணிலா
கல்யாணத் தேன் நிலா.. காய்ச்சாத பால் நிலா
...

: தென்பாண்டிக் கூடலா.. தேவாரப் பாடலா
தீராத ஊடலா.. தேன் சிந்தும் கூடலா
பெ: என்னன்புக் காதலா.. என்னாளும் கூடலா
பேரின்பம் மெய்யிலா.. நீ தீண்டும் கையிலா
: பார்ப்போமே ஆவலா.. வா வா நிலா..

பெ: கல்யாணத் தேன் நிலா.. காய்ச்சாத பால் நிலா
: நீதானே வான் நிலா.. என்னோடு வா நிலா
...

பெ: உன் தேகம் தேக்கிலா.. தேன் உந்தன் வாக்கிலா
உன் பார்வை தூண்டிலா.. நான் கைதிக் கூண்டிலா
: சங்கீதம் பாட்டிலா.. நீ பேசும் பேச்சிலா
என் ஜீவன் என்னிலா.. உன் பார்வை தன்னிலா
பெ: தேனூறும் வேர்ப்பலா உன் சொல்லிலா..

: கல்யாணத் தேன் நிலா.. காய்ச்சாத பால் நிலா
நீதானே வான் நிலா.. என்னோடு வா நிலா
பெ: தேயாத வெண்ணிலா.. உன் காதல் கண்ணிலா
ஆகாயம் மண்ணிலா
: கல்யாணத் தேன் நிலா.. காய்ச்சாத பால் நிலா
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment