#240 உருகினேன் உருகினேன் - அண்ணே அண்ணே

படம்: அண்ணே அண்ணே
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & எஸ்.ஜானகிபெ: உருகினேன் உருகினேன் கண்ணனே.. மன்னனே
உன்னையே எண்ணியே ஏங்கினேன் தினமே
: உருகினேன் உருகினேன் கண்மணி.. பொன்மணி
உன்னையே எண்ணியே ஏங்கினேன் தினமே
பெ: ஹோ.. உருகினேன்..
: உருகினேன்..
...

பெ: பப பபாப பபபபபா.. பப பபாப பபபபபா..
...

: காதல் மோகம் கை கூடுமோ.. கண்கள் எழுதும் கனவாகுமோ
காதல் மோகம் கை கூடுமோ.. கண்கள் எழுதும் கனவாகுமோ
பெ: ஏட்டில் எழுத்தில் இது போல் ஏது.. உயிரில் உயிராய் இருப்பாள் மாது
: உனையே கோடிக் கோடி ஜென்மம் சேருவேன்

பெ: உருகினேன்..
: உருகினேன்..
பெ: உருகினேன் உருகினேன் கண்ணனே.. மன்னனே
உன்னையே எண்ணியே ஏங்கினேன் தினமே
: உருகினேன் உருகினேன் கண்மணி.. பொன்மணி
உன்னையே எண்ணியே ஏங்கினேன் தினமே
பெ: ஹோ..
...

பெ: பாவை வடிவிலோர் பட்டுப் பூச்சி பறந்தே நெஞ்சில் விழுந்ததோ
பாவை வடிவிலோர் பட்டுப் பூச்சி பறந்தே நெஞ்சில் விழுந்ததோ
: மானோ மீனோ கண்விழி.. இந்தப் பெண் விழி
பெ: பபபபா..
: பபப.. ஏதோ எதுவோ சொல்லுதே.. என்னைக் கொல்லுதே
பெ: பபபபா.. உனக்காகப் பிறந்தேன்.. எனை நானே மறந்தேன்
உனக்காகப் பிறந்தேன்.. எனை நானே மறந்தேன்
: மடி மேல் இருத்தி உனைத் தாலாட்டவா

பெ: உருகினேன்..
: உருகினேன்..
பெ: உருகினேன் உருகினேன் கண்ணனே.. மன்னனே
உன்னையே எண்ணியே ஏங்கினேன் தினமே
: உருகினேன் உருகினேன் கண்மணி.. பொன்மணி
உன்னையே எண்ணியே ஏங்கினேன் தினமே
பெ: ஓ.. லலலலா..
: ரா பா பா.. ரபபபா..
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment