#185 நல்ல நேரம் நேரம் - அந்த ஒரு நிமிடம்

படம்: அந்த ஒரு நிமிடம்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: எஸ்.ஜானகி


நல்ல நேரம் நேரம்.. நாளும் யோகம் யோகம்.. வெற்றி மாலைகள் சூடும்
நல்ல நேரம் நேரம்.. நாளும் யோகம் யோகம்.. வெற்றி மாலைகள் சூடும்
கனவுகள் எல்லாம் நனவுகள் ஆகும்
தேவர்கள் பாடலாம்.. தேவர்கள் பாடலாம்.. தேவதை ஆடலாம்
நல்ல நேரம் நேரம்.. நாளும் யோகம் யோகம்.. வெற்றி மாலைகள் சூடும்
கனவுகள் எல்லாம் நனவுகள் ஆகும்
...

கண்டதும் உன் மனம் பொங்கும்.. என் கண்களில் சந்திரன் தங்கும்
பபபபா.. பபப..
கண்டதும் உன் மனம் பொங்கும்.. என் கண்களில் சந்திரன் தங்கும்
மன்மதச் சங்கமிது.. வாடகைத் தங்கமிது
நாயகன் விடும் வரை நழுவாது
தாண்ட வேண்டும் எல்லை.. வேலி ஏதும் இல்லை
எல்லாம் ஆண்டவன் வேலை
மேடையேறும் பெண்மை.. ஆடையில்லா பொம்மை
இளமை துடிக்கிது.. பப பபா.. ஆஹா.. ஆஹா

நல்ல நேரம் நேரம்.. நாளும் யோகம் யோகம்.. வெற்றி மாலைகள் சூடும்
கனவுகள் எல்லாம் நனவுகள் ஆகும்
...

ஆடவர் கண்களுக்கென்று என் ஆடையில் ஜன்னலும் உண்டு
பபபபா.. பபப..
ஆடவர் கண்களுக்கென்று என் ஆடையில் ஜன்னலும் உண்டு
வாசனைச் சோலையிது.. வாலிப வாசலிது
ராத்திரி ஏற்றிய ஜோதியிது
வாழ மண்ணில் வந்தோம்.. வாழ்க்கை இங்கே கொஞ்சம்
காண்போம் மல்லிகை மஞ்சம்
போதையேறும் வண்ணம் பொங்க வேண்டும் கிண்ணம்
இரவு கொதிக்கிது.. தரத்தர.. பபபப

நல்ல நேரம் நேரம்.. நாளும் யோகம் யோகம்.. வெற்றி மாலைகள் சூடு
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment