#196 இதயம் ஒரு கோயில் - இதய கோயில்

படம்: இதய கோயில்
இசை: இளையராஜா
எழுதியவர்: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & எஸ்.ஜானகி: ஆஆ ஆஆஆ.. ஆஆஆ ஆஆஆ ஆ.. ஆஆஆ ஆஆஆ..
ஆஆ ஆஆ.. ஆஆ ஆ.. ஆஆஆ ஆ ஆ..
...

: இதயம் ஒரு கோயில்.. அதில் உதயம் ஒரு பாடல்
இதயம் ஒரு கோயில்.. அதில் உதயம் ஒரு பாடல்
இதில் வாழும் தேவி நீ.. இசையை மலராய் நாளும் சூட்டுவேன்
இசையை மலராய் நாளும் சூட்டுவேன்
இதயம் ஒரு கோயில்.. அதில் உதயம் ஒரு பாடல்
...

பெ: லலலலலா.. லல லலலலலலலா..
லலலலலா.. லல லலலலலா..
லலல லலல.. லலல லலல.. லலல லலல.. லலல லலல..
...

: ஆத்ம ராகம் ஒன்றில்தான் ஆடும் உயிர்கள் என்றுமே
உயிரின் ஜீவ நாடிதான் நாதம் தாளம் ஆனதே
உயிரில் கலந்து பாடும்போது எதுவும் பாடலே
பாடல்கள் ஒரு கோடி.. எதுவும் புதிதில்லை
ராகங்கள் கோடிக் கோடி.. எதுவும் புதிதில்லை
எனது ஜீவன் நீதான் என்றும் புதிது

: இதயம் ஒரு கோயில்.. அதில் உதயம் ஒரு பாடல்
இதில் வாழும் தேவி நீ.. இசையை மலராய் நாளும் சூட்டுவேன்
இதயம் ஒரு கோயில்.. அதில் உதயம் ஒரு பாடல்
...

பெ: லலலா லாலலலா.. லலலா லாலலா..
லாலா லல லாலாலா.. லாலா லல லாலாலா..
...

: காமம் தேடும் உலகிலே கீதம் என்னும் தீபத்தால்
ராம நாமம் மீதிலே நாதத் தியாகராஜரும்
ஊனை உருக்கி உயிரில் விளக்கை ஏற்றினாரம்மா
அவர் பாடலின் ஜீவன் அதுவே அவரானார்
என் பாடலின் ஜீவன் எதுவோ.. அது நீயே
நீயும் நானும் ஒன்றுதான்.. எங்கே பிரிவது

: இதயம் ஒரு கோயில்.. அதில் உதயம் ஒரு பாடல்
...

: நீயும் நானும் போவது காதல் என்ற பாதையில்
சேரும் நேரம் வந்தது.. மீதித் தூரம் பாதியில்
பாதை ஒன்று ஆனபோதும் திசைகள் வேறம்மா
எனது பாதை வேறு.. உனது பாதை வேறம்மா
மீராவின் கண்ணன் மீராவிடமே
எனதாருயிர் ஜீவன் எனை ஆண்டாளே
வாழ்க நீயும் வளமுடன்.. என்றும் வாழ்கவே

: இதயம் ஒரு கோயில்.. அதில் உதயம் ஒரு பாடல்
இதில் வாழும் தேவி நீ.. இசையை மலராய் நாளும் சூட்டுவேன்
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment