#197 கூட்டத்திலே கோயில் புறா - இதய கோயில்

படம்: இதய கோயில்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்


: கூட்டத்திலே கோயில் புறா.. யாரையிங்கு தேடுதம்மா
கூட்டத்திலே கோயில் புறா யாரையிங்கு தேடுதம்மா
கூட்டத்திலே கோயில் புறா யாரையிங்கு தேடுதம்மா
கொலுசுச் சத்தம் கேட்கையிலே மனம் தந்தியடிக்கிது.. தந்தியடிக்கிது
குமரிப் பெண்ணைப் பார்க்கையிலே ஒளி மின்னலடிக்கிது.. மின்னலடிக்கிது
கூட்டத்திலே கோயில் புறா யாரையிங்கு தேடுதம்மா
கூட்டத்திலே கோயில் புறா யாரையிங்கு தேடுதம்மா
...

பெ: ஆஆ ஆ.. ஆஆ.. ஆஆஆ.. ஆஆஆ.. ஆஆ.. ஆஆஆஆ..
ஸக கமப ஸக மதநி பஸநிஸ நிதப
...
: நான் பாடும் ராகங்கள் யார் தந்தது
என் காதல் தேவி நீ தந்தது
உன் பார்வை என் நெஞ்சில் யாழ் மீட்டுது
உன்னாசை என்னைத் தாலாட்டுது
பூங்குயிலே.. பூங்குயிலே உந்தன் பாதையிலே ஆனந்தத் தேன் பொழிவேன்
பாவை உன்னை எண்ணிக் கொண்டு பாடுகின்றேன் பாடல் ஒன்று
நெஞ்சுக்குள்ளே நீயும் வந்து வாழுகின்றாய் கோயில் கொண்டு
ஆனந்த மேடையில் பூவிழி ஜாடையில்
ஆயிரங் காவிய நாடகம் ஆடிட எண்ணுது என் மனமே

: கூட்டத்திலே கோயில் புறா யாரையிங்கு தேடுதம்மா
கூட்டத்திலே கோயில் புறா யாரையிங்கு தேடுதம்மா
...

பெ.குழு: தத்தித் தகதாம்.. தலாங்கு தகதாம்.. தரிகிட தகதாம்..
ததம் ததம் ததம் ததம்..
...
பெ.குழு: ஆஆஆஆ ஆஆ.. ஆஆஆஆ ஆஆ..
ஸாஸா நி தா
...

: நீதானே நானாடும் ப்ருந்தாவனம்.. நின்றாடும் தேகம் ரோஜாவனம்
ஆகாயம் காணாத பொன் மேகமே.. என் பாடல் உன்னாலே உயிர் வாழுமே
கன்னிப் பெண்ணே நீயும் இல்லை என்றால் கான மழை வருமோ
தாமரைப் பூங்காலெடுத்து நீ நடக்கும் வேளையிலே
தாளத்துடன் சந்தங்களைக் கற்றுக் கொண்டேன் பொன் மயிலே
என்னிசை தீபத்தை ஏற்றிய பொன் மயில்
வான் மழை போலிந்தப் பாவலன் நெஞ்சினில் வாழிய வாழியவே

: கூட்டத்திலே கோயில் புறா யாரையிங்கு தேடுதம்மா
கூட்டத்திலே கோயில் புறா யாரையிங்கு தேடுதம்மா
கொலுசுச் சத்தம் கேட்கையிலே மனம் தந்தியடிக்கிது.. தந்தியடிக்கிது
குமரிப் பெண்ணைப் பார்க்கையிலே ஒளி மின்னலடிக்கிது.. மின்னலடிக்கிது
ஸக மப தநிஸ நிஸகம..
கூட்டத்திலே கோயில் புறா..
நிஸ நிஸத தநி தநிப பமக நிதப ஸநித நிஸ கமப
கூட்டத்திலே கோயில் புறா..
கமகமகஸ.. கமபமகஸ.. பபநிநி ததஸஸ நிநிகக பதநிஸ கமப
கூட்டத்திலே கோயில் புறா..
தத்தித் தகதிமி தலாங்கு தகதிமி தகதித் தகதிமி தோம்..
தித்தோம்.. தித்தகிட தகிட தகிட தகிட..
தகிட ததிமி தஜனு தனுத தஜம் தஜம் தஜம் தகிட
தகதாம் தத் தரிகிடதரிகிடத.. திரிகிடதிரிகிடதோம்.. கிரிகிடதிரிகிடதோம்
தத்தகதிமி தகதிமிதக..
திரிகிடதிரிகிடதோம்.. திரிகிடதிரிகிடதோம்.. திரிகிடதிரிகிடதோம்.. திரிகிடதிரிகிடதோம்..
கூட்டத்திலே கோயில் புறா யாரையிங்கு தேடுதம்மா
கூட்டத்திலே கோயில் புறா யாரையிங்கு தேடுதம்மா
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment