#186 சிறிய பறவை சிறகை - அந்த ஒரு நிமிடம்

படம்: அந்த ஒரு நிமிடம்
இசை: இளையராஜா
பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & எஸ்.ஜானகி


பெ: சிறிய பறவை சிறகை விரிக்கத் துடிக்கிறதே
சிறகை விரித்து நிலவை உரச நினைக்கிறதே
உதடு உருக அமுதம் பருக வருகவே.. வருகவே
சிறிய பறவை சிறகை விரிக்கத் துடிக்கிறதே
...

: அன்பு லைலா
பெ: ம்..
: நீயே எந்தன் ஜீவ சொந்தம்
பெ: ihikhik
: நீ சிரித்தால் பாலையெங்கும் பூ வசந்தம்
பெ: சம்மதம் என்ன சொல்லவா.. மௌனமே சொல்லும் அல்லவா
: கிண்ணமாய் என்னை மாற்ற வா.. உன்னையே வந்து ஊற்ற வா
பெ: மது போதை வேண்டுமா.. இதழ் போதை நல்லது
: உன் பேரைச் சொல்கிறேன்.. அதில் போதை உள்ளது.. ஆ..
ஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ.. ஆ.. ஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ..
பெ: வருகவே.. வருகவே

: சிறிய பறவை சிறகை விரிக்கத் துடிக்கிறதே
சிறகை விரித்து நிலவை உரச நினைக்கிறதே
உதடு உருக அமுதம் பருக வருகவே.. வருகவே
சிறிய பறவை சிறகை விரிக்கத் துடிக்கிறதே
...

பெ.குழு: ஆ.. பதநி ஸா.. நிஸநி தநித பத மகம பா..
தநித மா.. பமக மபநி தா.. கபத மா.. பமக கமத.. பா..
...

: மஞ்சமே.. தமிழின் மன்றமே.. புதிய சந்தமே சிந்தினேன்
பெ: அன்பனே.. இளைய கம்பனே.. கவிதை நண்பனே.. நம்பினேன்
: சொர்ணமே.. அரச அன்னமே.. இதழின் யுத்தமே.. முத்தமே
பெ: நெற்றியில் வியர்வை சொட்டுமே.. கைகள் பற்றுமே.. ஒற்றுமே
: சோழற் குயில் பாடுகையில் சோலைக்குயில் ஓய்வெடுக்கும்
மெல்லினங்கள் பாடு கண்ணே.. வல்லினங்கள் வாய் வலிக்கும்
பெ: சந்தமே இன்பம் தந்தது.. கங்கையே இங்கு வந்தது
தென்றலே இன்று நின்றது.. நன்றுதான் சந்தம் என்றது
கன்றுகள் ரெண்டு இன்று போல் என்றும் வென்று வாழ் என்றது
: வாழ்கவே.. வாழ்கவே

பெ: சிறிய பறவை சிறகை விரிக்கத் துடிக்கிறதே
சிறகை விரித்து நிலவை உரச நினைக்கிறதே
உதடு உருக அமுதம் பருக வருகவே.. வருகவே
: சிறிய பறவை சிறகை விரிக்கத் துடிக்கிறதே
...

பெ: அன்பு ரோமியோ.. இங்கே ஒரு காவல் இல்லை
தேன் குடித்தால் இங்கே ஒரு கேள்வி இல்லை
: காதலின் கல்விச் சாலையில் கண்களே நல்ல தத்துவம்
பூவையின் மேனி அற்புதம்.. பூக்களால் செய்த புத்தகம்
பெ: நம் காதல் பாடவே சுரம் ஏழு போதுமா
: நம் நேசம் பேசவே ஒரு பாஷை போதுமா
பெ: கவி மழை பொழியுமா

: ihikhik பழைய கனவு உனக்கு எதற்கு.. கலையட்டுமே
நமது கதையை உலகம் முழுதும் புகழட்டுமே
கவிதையெழுத இளைய கவிகள் எழுகவே.. எழுகவே
பழைய கனவு உனக்கு எதற்கு.. கலையட்டுமே
நமது கதையை உலகம் முழுதும் புகழட்டுமே
...

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment